หมวดหมู่: ทางบก-ทางน้ำ

1AA1A3A1๖หน่วยงาน


ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จับมือ ๖ หน่วยงาน ลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ กับถนนประชาชื่น ( ถนนหมายเลข ๑๐ ) เพิ่มความสะดวกเดินทางไปยังศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สานต่อพระปณิธาน สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

     ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ กองทัพบก โดยมณฑลทหารบกที่ ๑๑ การประปานครหลวง กรุงเทพฯ กรมธนารักษ์ และ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยพลตรี สราวุธ ไชยสิทธิ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๑ นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการการประปานครหลวง นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมธนารักษ์ และนายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

    ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕  ธันวาคม ๒๕๕๐ กับถนนประชาชื่น (ถนนหมายเลข ๑๐) ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๖ ชั้น ๕ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 

    สำหรับ โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ กับถนนประชาชื่น (ถนนหมายเลข ๑๐) เกิดจากความร่วมมือระหว่าง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับกองทัพบก โดยมณฑลทหารบกที่ ๑๑ การประปานครหลวง กรุงเทพมหานคร กรมธนารักษ์ และ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เพื่อรองรับการจราจรของโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ และศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ส่วนขยายขนาด ๔๐๐ เตียง เป็นการเพิ่มเส้นทางด้านตะวันตกของศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

     โดยปัจจุบันเส้นทางที่ใช้สัญจร มี ๒ เส้นทาง คือ ทิศเหนือเป็นเส้นทางเชื่อมสู่ถนนแจ้งวัฒนะ และทางทิศตะวันออกเป็นเส้นทางถนนหมายเลข ๘ มุ่งสู่ถนนวิภาวดีรังสิต ทั้งนี้ โครงการก่อสร้างถนนหมายเลข ๑๐ จะเชื่อมต่อจากศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะฯ ไปทางด้านทิศตะวันตกบรรจบกับถนนประชาชื่น (ถนนหมายเลข ๑๑) โดยคาดว่าจะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรบนถนนแจ้งวัฒนะ และเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปที่ใช้สัญจรไปมา รวมถึงอำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ในการใช้เป็นเส้นทางเข้ารับบริการด้านการแพทย์ ณ ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด ๔๐๐ เตียงที่มีแผนจะเปิดให้บริการในช่วงปลายปี ๒๕๖๕ นี้ รวมถึงเพื่อการติดต่อราชการในศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะด้วย

      ลักษณะรูปแบบโครงการฯ จะเป็นการก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ๒ ช่องจราจร สะพานข้ามคลองประปา สะพานข้ามคลองบางตลาด มีระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบการจราจรสงเคราะห์ โดยมีจุดเริ่มต้นจากถนนประชาชื่น ข้ามคลองประปา ผ่านพื้นที่ของมณฑลทหารบกที่ ๑๑ และพื้นที่ของการประปานครหลวง ข้ามคลองบางตลาด และจุดสิ้นสุดโครงการเชื่อมต่อกับถนนภายในศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ และ'ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์' โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ระยะทางรวมทั้งโครงการประมาณ ๑.๓๐ กิโลเมตร โดยใช้งบประมาณการก่อสร้างมูลค่ารวม ๓๒๐ ล้านบาท และมีกำหนดการก่อสร้างปลายปี ๒๕๖๔ คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญาพร้อมเปิดให้ประชาชนได้ใช้งานประมาณเดือนมิถุนายน ปี ๒๕๖๖ รวมระยะเวลา ๕๔๐ วัน

      ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ก่อตั้งขึ้นจากพระปณิธานและพระวิสัยทัศน์ใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อให้เป็นสถาบันในด้านวิทยาศาสตร์ การจัดการศึกษา การค้นคว้าวิจัย และการบริการทางการแพทย์ ทรงมีพระดำริให้พัฒนาต่อยอด 'โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ง จากโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็งสู่สถาบันการแพทย์ที่ให้บริการครอบคลุมการรักษาทุกโรค ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดสร้าง 'ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ส่วนต่อขยายขนาด ๔๐๐ เตียง เพื่อให้บริการด้านสุขภาพและดูแลรักษาประชาชนอย่างครบวงจร

       รวมทั้งเป็นอาคารการเรียนการสอนของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ ๙๐ ปี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานแนวพระราชดำริที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ได้มาตรฐาน โดยอาคารดังกล่าว ตั้งอยู่ในพื้นที่ของศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะฯ มีกำหนดแล้วเสร็จและพร้อมเปิดให้บริการในปี  ๒๕๖๕ นี้

QIC 580x400 

hino2021

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C J

QIC 720x100

SAM720x100px bgGC 790x90

smed banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!