หมวดหมู่: ยานยนต์

1AA1A3Aคลังรักษ์โลกEGAT


กระทรวงการคลังรักษ์โลก หนุนพลังงานสะอาด จับมือ EGAT เปิดสถานีอัดประจุไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ในสถานที่ราชการแห่งแรก

      นายธีรัชย์ อัตนวานิช รองปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายสนับสนุน ส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และมลภาวะทางอากาศ รวมถึงตั้งเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนที่สำคัญของโลก ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

     กระทรวงการคลัง ตระหนักดีถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานสะอาด จึงได้สนับสนุนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้มีการร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. ในการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า EleX by EGAT ภายในพื้นที่ของกระทรวงการคลัง เพื่อใช้สำหรับรถยนต์ของทางราชการ อำนวยความสะดวกให้ข้าราชการและผู้มาติดต่อราชการกระทรวงการคลัง โดยสถานีดังกล่าวเป็นสถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบ Normal Charge ขนาด 22 กิโลวัตต์ จำนวน 2 เครื่อง ซึ่งจะเป็นโมเดลสถานีอัดประจุไฟฟ้าต้นแบบสถานีอัดประจุไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในสถานที่ราชการแห่งแรก และจะใช้เป็นตัวอย่างให้กับหน่วยงานราชการอื่นต่อไป

sme 580x400

      โครงการนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการสร้างสรรค์แนวทางการใช้พลังงานสะอาดในหน่วยงานราชการ ความร่วมมือระหว่างกระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน และ กฟผ. ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในส่วนราชการ เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (carbon neutrality) แก้ปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นจากภาคขนส่งในปัจจุบัน และบรรลุเป้าหมายการสร้างเศรษฐกิจใหม่ผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทยต่อไปในอนาคต” 

     สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 0 2126 5800 ต่อ 2237, 2277

QIC 580x400 

 ais 580x400

 Click Donate Support Web

EXIM One 720x90 C J

SAM720x100px bgGC 790x90QIC 720x100 

sme 720x100 

ais 720x100

hino2021

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!