หมวดหมู่: ศิลปวัฒนธรรม

S 59473958


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดําเนิน เป็นการส่วนพระองค์ไปทรงเปิดงานฉลอง 'มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง 110  ปี ความดีที่ยั่งยืน และทรงเปิด 'หอประวัติมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง'

      วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ไปทรงเปิดงานฉลอง 'มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง 110  ปี ความดีที่ยั่งยืน และทรงเปิด 'หอประวัติมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง'ณ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร โดยมีนายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมคณะกรรมการ เฝ้ารับเสด็จฯ

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C JGC 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100NHA720x100

เจนเนอราลี่

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!