หมวดหมู่: กทม.

12566 SCB


กรุงเทพมหานครจับมือธนาคารไทยพาณิชย์สร้างสนามรวมสุข (สนามจักรยานขาไถ)’ สำหรับเด็กแห่งแรกในสวนสาธารณะ กทม. สวนวชิรเบญจทัศ

          กรุงเทพมหานครร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์จัดสร้างสนามรวมสุข (สนามจักรยานขาไถ)” แห่งแรกในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการทางด้านร่างกายสำหรับเยาวชนอายุระหว่าง 2-5 ปี และเป็นศูนย์รวมความสุขของครอบครัว ภายใต้บรรยากาศความร่มรื่นแวดล้อมด้วยธรรมชาติ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ขนาดพื้นที่ 2,670 ตารางเมตร มีความกว้าง 1.8 – 2 เมตร ระยะทางประมาณ 383 เมตร โดยมีบริษัท จัดการลู่ปั่น วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการออกแบบและสร้างสนามจักรยานขาไถ สนามลู่ปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิตเป็นที่ปรึกษาในการออกแบบและก่อสร้าง กำหนดแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการภายในเดือนเมษายน 2565 โดยเมื่อเร็วๆ นี้ นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นางสาวอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงอนุญาตก่อสร้างสนามรวมสุข (สนามจักรยานขาไถ) สำหรับเด็ก (Balance Bike Park) บริเวณภายในสวนวชิรเบญจทัศ โดยมีผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ผู้บริหารธนาคารไทยพาณิชย์ และผู้บริหารบริษัท จัดการลู่ปั่น วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ร่วมพิธี สวนวชิรเบญจทัศ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

          นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กล่าวว่ากรุงเทพมหานครโดยสำนักสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ ลงนามบันทึกข้อตกลงอนุญาตก่อสร้างสนามจักรยานขาไถสำหรับเด็ก (Balance Bike Park) ซึ่งเป็นการก่อสร้างสนามจักรยานขาไถแห่งแรกภายในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร สำหรับเด็กอายุ 2 – 5 ปี บนพื้นที่ขนาด 2,670 ตารางเมตร มีความกว้าง 1.8 – 2 เมตร รวมระยะทางประมาณ 383 เมตร ภายในสวน วชิรเบญจทัศ ซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่กรุงเทพมหานครออกแบบภายใต้แนวคิด สวนแห่งความสุขของครอบครัว บนพื้นที่ 375 ไร่ ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกหลากหลายสำหรับสมาชิกทุกเพศทุกวัยในครอบครัว และมีความโดดเด่น ด้วยเส้นทางจักรยานระยะทาง 3.6 กิโลเมตร โดยสนามจักรยานขาไถที่จะจัดสร้างขึ้นในครั้งนี้จะเป็นกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียน สำหรับสมาชิกตัวน้อยในครอบครัว ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการด้านต่างๆ รวมถึงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

 

BANPU 720x100

 

          ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร ขอขอบคุณ ธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษัท จัดการลู่ปั่น วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ซึ่งเป็นผู้สนับสนุน และเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการสนามลู่ปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิตมาเป็นที่ปรึกษาในการออกแบบและก่อสร้างสนามจักรยานขาไถสวนวชิรเบญจทัศในครั้งนี้ ซึ่งเป็นสนามจักรยานขาไถแห่งแรกภายในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร ที่จะช่วยสร้างสีสันให้ผู้ใช้บริการสวนวชิรเบญจทัศ มีสถานที่สำหรับทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว ภายใต้บรรยากาศความร่มรื่นบนพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร

 

เจนเนอราลี่

 

          นางสาวอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่าธนาคารไทยพาณิชย์ตระหนักดีถึงการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนอย่างรอบด้าน รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพ ความสุข และความสัมพันธ์ภายในครอบครัว จึงได้ร่วมกับกรุงเทพมหานครจัดสร้างสนามรวมสุข (สนามจักรยานขาไถ)” สวนวชิรเบญจทัศขึ้น โดยธนาคารฯ ได้เชิญบริษัท จัดการลู่ปั่น วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการออกแบบและสร้างสนามจักรยานขาไถ สนามลู่ปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิตมาเป็นที่ปรึกษาในการออกแบบและก่อสร้าง เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายให้กับเยาวชนอายุระหว่าง 2-5 ปี ให้ได้มีสนามออกกำลังกายที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติ นอกจากจะทำให้เด็กๆ มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง สนุก ได้พบเพื่อนใหม่ๆ แล้ว ยังได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิด การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าจากรูปแบบสนามที่ออกแบบมาเป็นอย่างดี ซึ่งมีเส้นทางทั้งแบบทางเรียบ ทางเนิน ทางไม้ ทางตรง และทางโค้ง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ ภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ ธนาคารฯ ขอมอบสนามรวมสุข (สนามจักรยานขาไถ)” ให้แก่กรุงเทพมหานครเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สนามแห่งนี้จะเป็นศูนย์รวมความสุขให้กับครอบครัว ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกรุงเทพมหานครที่ต้องการให้สวนแห่งนี้เป็นสวนแห่งความสุขของครอบครัวโดยแท้จริง” 

          “สนามรวมสุข (สนามจักรยานขาไถ)” สวนวชิรเบญจทัศ จากความร่วมมือของกรุงเทพมหานครและธนาคารไทยพาณิชย์ จะเป็นที่ปักหมุดแห่งใหม่ของครอบครัวในการพาน้องๆ มาออกกำลังกายที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติ กำหนดเปิดให้บริการภายในเดือนเมษายน 2565

 

A12566

 Click Donate Support Web

EXIM One 720x90 C JGC 720x100TU720x100sme 720x100

QIC 720x100

ais 720x100NHA720x100

 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!