หมวดหมู่: กทม.

1AA1A3A1BMTA


ขสมก.จัดแผนการเดินรถรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

     นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เปิดเผยว่า ขสมก. ได้จัดแผนการเดินรถโดยสาร ช่วงวันหยุดต่อเนื่องเทศกาลปีใหม่ 2565 เพื่ออำนวยความสะดวก ปลอดภัย สร้างความมั่นใจในการเดินทางแก่ประชาชนผู้ใช้บริการ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2564 - 4 มกราคม 2565

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 1. ในเส้นทางปกติ จัดรถออกวิ่ง เฉลี่ยวันละ 2,675 คัน จำนวน 17,296 เที่ยว
 2. จัดเดินรถ AIRPORT BUS เชื่อมต่อท่าอากาศยาน จำนวน 6 เส้นทาง รวม 62 คัน ดังนี้

       -  สาย A 1  ท่าอากาศยานดอนเมือง - สถานีรถไฟฟ้า BTS จตุจักร เฉลี่ยวันละ 16 คัน

       -  สาย A 2  ท่าอากาศยานดอนเมือง - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เฉลี่ยวันละ 12 คัน

       -  สาย A 3  ท่าอากาศยานดอนเมือง - สวนลุมพินี เฉลี่ยวันละ 8 คัน

       -  สาย A 4 ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามหลวง เฉลี่ยวันละ 8 คัน

       -  สาย S 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามหลวง เฉลี่ยวันละ 6 คัน

       -  สาย 555 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - รังสิต เฉลี่ยวันละ 12 คัน     

 1. จัดเดินรถเชื่อมต่อสถานีขนส่งกรุงเทพ จำนวน 5 สถานี รวม 35 เส้นทาง ดังนี้

          - สถานีขนส่งกรุงเทพ (จตุจักร) จำนวน 12 เส้นทาง ได้แก่ สาย 3, 16, 49, 77, 96, 134, 136, 138, 145, 509, 517, และ 536

          -  สถานีขนส่งกรุงเทพ (เอกมัย) จำนวน 8 เส้นทาง ได้แก่ สาย 2, 23, 25, 71, 72, 501, 508 และ 511

          -  สถานีขนส่งกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) จำนวน 6 เส้นทาง ได้แก่ สาย 66, 79, 511, 515, 516 และ556  -  สถานีรถไฟหัวลำโพง จำนวน 7 เส้นทาง ได้แก่ สาย 4, 7, 21, 25, 34, 73 และ 501

          -  สถานีกลางบางซื่อ จำนวน 2 เส้นทาง ได้แก่ สาย 49 และ 67

 1. จัดเดินรถโดยสารธรรมดา (เฉพาะกิจ) จอดรับ - ส่งทุกป้าย เส้นทางเดอะมอลล์บางแค - วัดไร่ขิงให้บริการฟรี จำนวน 5 คัน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เดินทางไปร่วมงานสวดมนต์ข้ามปี ณ วัดไร่ขิง ในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ถึงเวลา 02.00 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2565 โดยปล่อยรถออกวิ่ง คันละ 20 นาที

          ท่าต้นทาง เที่ยวแรก ให้บริการ เวลา 16.00 น. เที่ยวสุดท้าย  ให้บริการ เวลา 22.00 น.

          ท่าปลายทาง ให้บริการถึง เวลา 02.00 น. หรือ จนกว่าประชาชนจะออกจากพื้นที่หมด                             

      5.  จัดเดินรถโดยสารช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 ในเขตกรุงเทพมหานคร ช่วงคืนวันที่

31 ธันวาคม 2564 ได้ขยายเวลาการเดินรถในเส้นทางที่ผ่านสถานที่จัดงาน Count Down อาทิ สยามพารากอน ไอคอนสยาม และเอเชียทีค ถึงเวลา 02.00 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2565

           มาตรการความปลอดภัย

           ด้านพนักงานประจำรถ

 1. กำกับดูแลพนักงานขับรถโดยสารให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้พนักงานเก็บค่าโดยสาร ดูแลการขึ้น-ลงของผู้ใช้บริการอย่างใกล้ชิด ให้บริการด้วยความสุภาพเรียบร้อย ตรวจวัดแอลกอฮอล์ ความดันโลหิต และอุณหภูมิร่างกายของพนักงานขับรถ และพนักงานเก็บค่าโดยสารทุกครั้ง ก่อนขึ้นปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร พร้อมทั้งกำชับพนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสาร สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ขณะปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร ให้พนักงานขับรถตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสาร และอุปกรณ์ส่วนควบ ก่อนนำรถออกให้บริการ ประสานผู้รับเหมาซ่อมรถ ตรวจเช็คสภาพรถโดยสาร และซ่อมบำรุงรักษารถให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี ตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ISO 9001 : 2015
 2. จัดพนักงานนายตรวจ และเจ้าหน้าที่สายตรวจพิเศษประจำจุด ณ ป้ายหยุดรถโดยสารที่มีผู้ใช้บริการ

หนาแน่น เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจร และดูแลการขึ้น - ลงรถของผู้ใช้บริการ 

           ด้านรถโดยสารประจำทาง

 1. เพิ่มความถี่ในการล้างทำความสะอาดระบบปรับอากาศ และการทำความสะอาดผ้าม่านใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 70% ฉีดพ่นทำความสะอาดภายในรถโดยสาร และใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการต้องสัมผัส เช่น เบาะที่นั่งราวจับ กริ่งสัญญาณ เป็นต้น พร้อมทั้งติดตั้งขวดเจลแอลกอฮอล์ สำหรับ ให้ผู้ใช้บริการล้างมือบริเวณประตูทางขึ้น
 1. ติดตั้ง QR Code แอปพลิเคชัน'ไทยชนะ'บริเวณหลังเบาะที่นั่ง และบริเวณผนังด้านข้าง ภายในรถโดยสาร สำหรับให้ผู้ใช้บริการสแกนผ่านโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟน เพื่อเก็บข้อมูลการเดินทาง กรณีตรวจพบผู้ติดเชื้อใช้บริการรถโดยสารคันเดียว และเวลาเดียวกันกับผู้ใช้บริการ จะมีการแจ้งเตือนผ่านระบบ SMS ว่าผู้ใช้บริการมีความเสี่ยงให้รีบไปพบแพทย์
 2. ติดตั้ง QR Code แอปพลิเคชัน'หมอชนะ'บริเวณผนังด้านข้างภายในรถโดยสาร เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ ในการใช้โทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันดังกล่าว
 3. ติดตั้งป้ายข้อความ 'หลือรถอีก 2 คันสุดท้าย' 'เหลือรถอีก 1 คันสุดท้าย' 'รถคันสุดท้าย'

บริเวณกระจกด้านหน้ารถโดยสารที่วิ่งให้บริการ 3 คันสุดท้ายในแต่ละวัน

           ด้านผู้ใช้บริการ

 1. ผู้ใช้บริการจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ขณะใช้บริการรถโดยสาร
 2. ล้างทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ที่ติดตั้งบริเวณประตูทางขึ้น
 3. เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการ ควรสแกน QR Code แอปพลิเคชัน’ไทยชนะ’บนรถโดยสาร เพื่อเช็คอินเมื่อขึ้นรถ และเช็คเอาท์ก่อนลงจากรถ สำหรับผู้ถือบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ของ ขสมก. ทุกประเภท ควรลงทะเบียนบัตรที่ www.bmta.co.th เพื่อให้บัตรดังกล่าว สามารถเช็คอิน - เช็คเอาท์โดยอัตโนมัติ เมื่อนำบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ มาแตะที่เครื่อง EDC เพื่อชำระค่าโดยสาร
 4. เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการ ควรดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ‘หมอชนะ’ เพื่อตอบแบบสอบถามประเมินความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) และลงทะเบียนผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของพนักงานเก็บค่าโดยสาร นายตรวจ และเจ้าหน้าที่สายตรวจพิเศษอย่างเคร่งครัด
 5. ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการ ชำระค่าโดยสารแบบไร้เงินสด ผ่านบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทของ ขสมก. บัตรเดบิต - เครดิตที่มีสัญลักษณ์คอนแทคเลส บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและโมบายแบงก์กิ้ง เพื่อลดการสัมผัสธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ ที่อาจเป็นสื่อกลางในการแพร่เชื้อโรคฯ

      นอกจากนี้ ขสมก. ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเดินรถ ได้แก่ ศูนย์วิทยุรัชดา สำนักงานใหญ่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ศูนย์วิทยุเขตการเดินรถที่ 1 - 8  ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2564 - 4 มกราคม 2565 และจัดเจ้าหน้าที่ Call Center 1348 ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารในการเดินรถอีกด้วย

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C JGC 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100NHA720x100

เจนเนอราลี่

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!