หมวดหมู่: กรมสรรพากร

1aaa2ATกรมสรรพากร


กรมสรรพากร...รู้มั้ย? ใช้สิทธิลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ชื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างที่อยู่อาศัย ไม่ต้องใช้เอกสารแล้ว

สำหรับสัญญากู้ยืมเงินที่เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ผู้กู้ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้รวดเร็ว

ไม่ต้องเก็บเอกสาร

แจ้งธนาคารหรือผู้ให้กู้ยืมส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C JGC 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100NHA720x100

เจนเนอราลี่

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!