หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

1284 SFT


SFT คว้า 2 รางวัล จาก World Business Outlook

ตอกย้ำผู้นำการให้บริการ Labeling Solutions แบบครบวงจรในภูมิภาคอาเซียน

         บมจ. ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) หรือ SFT’ หนึ่งในผู้นำการให้บริการ Labeling Solutions แบบครบวงจร ด้วยผลิตภัณฑ์ฉลากฟิล์มหดรัดรูปในภูมิภาคอาเซียน คว้า 2 รางวัลส่งท้ายปี ได้แก่ Leading Manufacturer and Distributor of Shrink Sleeve Thailand 2021 และ Best High-Definition Printing Service Provider Thailand 2021 จากนิตยสาร World Business Outlook ของประเทศสิงคโปร์ ตอกย้ำศักยภาพการดำเนินธุรกิจที่แข็งแกร่ง

          นายซุง ชง ทอย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SFT หนึ่งในผู้นำการให้บริการ Labeling Solutions แบบครบวงจรด้วยผลิตภัณฑ์ฉลากฟิล์มหดรัดรูปในภูมิภาคอาเซียน เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกจาก World Business Outlook ซึ่งเป็นนิตยสารธุรกิจชั้นนำจากประเทศสิงคโปร์ ให้รับรางวัล Leading Manufacturer and Distributor of Shrink Sleeve Thailand 2021 หรือ ผู้นำในด้านผลิตและจำหน่ายฉลากฟิล์มหดรัดรูปในประเทศไทยปี 2021 และรางวัล Best High-Definition Printing Service Provider Thailand 2021 หรือ ผู้ให้บริการงานพิมพ์ที่มีความละเอียดสูงที่ดีที่สุดในประเทศไทยปี 2021 

          ทั้งนี้ การได้รับคัดเลือกให้รับ 2 รางวัลดังกล่าว ได้สะท้อนถึงศักยภาพการดำเนินธุรกิจของ SFT ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตฉลากฟิล์มหดรัดรูปในประเทศไทยที่มีศักยภาพการเติบโตสูงและสามารถแข่งขันในเวทีโลก จากการมุ่งมั่นให้ความสำคัญด้านการผลิตฉลากฟิล์มหดรัดรูปที่มีมาตรฐานการผลิตระดับสูง โดยนำเทคโนโลยีการผลิตที่ใช้เครื่องจักรที่มีความทันสมัยเข้ามาช่วยสนับสนุนการดำเนินการพิมพ์ ทั้งระบบการพิมพ์แบบกราเวียร์และแบบดิจิทัล เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในทุกอุตสาหกรรม อาทิเช่น สินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องดื่ม เครื่องสำอางค์และอื่นๆ สร้างภาพลักษณ์แบรนด์ให้มีความเข้มแข็งผ่านงานพิมพ์ฉลากที่มีคุณภาพ ขณะเดียวกัน SFT ยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ฉลากฟิล์มหดรัดรูปที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของโลก

          การได้รับคัดเลือกจาก World Business Outlook ครั้งนี้ ตอกย้ำความถึงความมุ่งมั่นการดำเนินธุรกิจตามพันธกิจหลักของ SFT ที่เป็นผู้นำการให้บริการ Labeling Solutions แบบครบวงจรในภูมิภาคนี้ ที่นำผลิตภัณฑ์ฉลากฟิล์มหดรัดรูปที่มีคุณภาพเข้าไปช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการไทยควบคู่กับใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนให้แก่องค์กรในระยะยาวนายซุง ชง ทอย กล่าว

 

A1284

 Click Donate Support Web

EXIM One 720x90 C JGC 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100NHA720x100

เจนเนอราลี่

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!