หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

LHนพร


LH แถลงผลการดำเนินงานปี 64 ตั้งเป้าปี 65 ทำยอดขาย (Booking) 31,000 ล้านบาท และรับรู้รายได้จากยอดโอนกรรมสิทธิ์ 33,000 ล้านบาท

          บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LH ตั้งเป้าหมายแผนการดำเนินงาน ในปี 2565 โดยตั้งเป้าหมายยอดขาย (Booking) 31,000 ล้านบาท และเป้าหมายรับรู้รายได้จากยอดโอนกรรมสิทธิ์ 33,000 ล้านบาท

          สาระสำคัญของการดำเนินงานของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชนในปี 2564 มีดังนี้

          • เปิดโครงการใหม่ 10 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 19,680 ล้านบาท

          • ใช้จ่ายด้านการลงทุนประมาณ 9,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

                    ซื้อที่ดินเพื่อการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อขาย 5,100 ล้านบาท

                    ลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการให้เช่าโดยผ่านบริษัท LHMH และ LH USA จำนวน 3,900 ล้านบาท ประกอบด้วย

                            - พัฒนาศูนย์การค้า Terminal 21 Rama 3 1,285 ล้านบาท 

                            - พัฒนาธุรกิจโรงแรมและอะพาร์ตเม้นต์ 2,615 ล้านบาท

                            - ปี 2564 บริษัท LHMH มีโครงการที่ดำเนินการแล้วและอยู่ระหว่างพัฒนาทั้งหมด 6 โครงการ และยังมีอีก 1 โครงการที่รอการส่งมอบที่ดิน คือแปลงที่ดิน Peninsula Plaza ซึ่งจะพัฒนาเป็นโครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2

                            - เดือนธันวาคม 2564 บริษัท LH USA ได้เข้าซื้อโรงแรม The SpringHill Suites by Marriott ในเมืองอนาไฮม์ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เป็นการซื้อขาดและได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ในที่ดิน พื้นที่ 2.07 เอเคอร์ จำนวนห้องพัก 120 ห้อง ราคา 31 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 1,056 ล้านบาท

          • ออกหุ้นกู้ มูลค่ารวม 16,000 ล้านบาท ระยะเวลา 2-3 ปี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 1.40% ต่อปี

          • สิ้นปี 2564 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิ มีจำนวน 50,800 ล้านบาท โดยมี

                  - อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน 101% 

                  - ต้นทุนทางการเงินเฉลี่ย 2.15% 

 

          สาระสำคัญของแผนการดำเนินงาน ในปี 2565

          • บริษัทฯ มีแผนที่จะเปิดโครงการใหม่ 15 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 29,520 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 50% เมื่อเทียบกับการเปิดโครงการใหม่ในปี 2564

          • บริษัทฯ ได้เตรียมงบลงทุนไว้ทั้งหมดประมาณ 10,000 ล้านบาท ประกอบด้วย

                  - งบสำหรับการซื้อที่ดินเพื่อการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย 6,000 ล้านบาท

                  - งบลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อการให้เช่า 4,000 ล้านบาท

          • บริษัทฯมีแผนที่จะขายอะพาร์ตเม้นต์ในสหรัฐอเมริกา และยังหาโอกาสที่จะลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม

          • บริษัทฯ มีแผนที่จะออกหุ้นกู้อีกจำนวน 14,000 ล้านบาท และคาดว่าอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนจะอยู่ในระดับที่ลดลงจากสิ้นปี 2564 โดยอยู่ในระดับที่ไม่เกิน 100%

 

1317 LH Villaggio2 ศรีนครินทร์ บางนา

 

          การดำเนินงานของบริษัทในปี 2564 และแผนงานปี 2565

          1. การดำเนินงานธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์

                  ยอดขายของบริษัทในปี 2564 มีสัดส่วน แบ่งตามประเภทสินค้า และระดับราคา ได้ดังนี้

 

 

แบ่งตามประเภทที่อยู่อาศัย

แบ่งตามสัดส่วนระดับราคา
 

ประเภทที่อยู่อาศัย

สัดส่วน

ระดับราคา

สัดส่วน

 

บ้านเดี่ยว

83%

ต่ำกว่า 3.0 ล้านบาท

5%

 

ทาวน์เฮ้าส์

14%

3.01 - 7.0 ล้านบาท

38%

 

คอนโดมิเนียม

3%

7.01 - 10.0 ล้านบาท

11%

     

10.01 - 20.0 ล้านบาท

19%

     

20.01- 50.0 ล้านบาท

20%

     

มากกว่า 50.0 ล้านบาท

7%

 

รวม

100%

 

100%

 

สัดส่วนใน กทม.และปริมณฑล

92%

   
 

สัดส่วนต่างจังหวัด

8%

   

 

                  • ในปี 2564 สินค้าประเภทบ้านแนวราบ ซึ่งได้แก่ บ้านเดี่ยว บ้านแฝดและทาวน์เฮ้าส์ ยังคงเป็นสินค้าหลักที่สร้างยอดขายให้กับบริษัทฯ โดยสัดส่วนการขายของบ้านแนวราบและคอนโดมิเนียม คือ 97%: 3% 

                  • เมื่อจำแนกตามพื้นที่ กรุงเทพและปริมณฑลยังคงเป็นพื้นที่หลักในการก่อให้เกิดยอดขาย โดยสัดส่วนยอดขายของโครงการในกรุงเทพและปริมณฑลเปรียบเทียบกับยอดขายของโครงการในต่างจังหวัด คือ 92%: 8%

                  • สัดส่วนระดับราคาของบ้านที่ต่ำกว่า 10 ล้านบาทและสูงกว่า 10 ล้านบาทขึ้นไป มีสัดส่วนในการก่อให้เกิดยอดขายใกล้เคียงกัน คือ 53%: 47%

 

EXIM One 720x90 C J

 

 

                  จำนวนโครงการที่ดำเนินการระหว่างปี 2564 – 2565

 

ต้น .. ปี

2564

2565*e

 

จำนวนโครงการ ต้นปี

- กทม. และปริมณฑล

- ต่างจังหวัด

75

45

30

74

44

30

 

โครงการเปิดใหม่ระหว่างปี

- กทม. และปริมณฑล

- ต่างจังหวัด

มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)

10

10

-

19,680

15

12

3

29,520

 

รวมโครงการที่ดำเนินการทั้งหมดในปี

85

89

 

                  • ต้นปี 2564 บริษัทฯ มีจำนวนโครงการที่เปิดดำเนินการทั้งสิ้น 75 โครงการ เป็นโครงการในกรุงเทพและปริมณฑล 45 โครงการ ต่างจังหวัด 30 โครงการ

                  • โครงการที่เปิดใหม่ 10 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 19,680 ล้านบาท โดยไม่มีการเปิดโครงการคอนโดมิเนียมเลย

                    โครงการเปิดใหม่ แยกตามประเภทสินค้า ได้ดังนี้

                    (โครงการที่มีสินค้ามากกว่า 1 ประเภท นับแยกออกตามประเภทสินค้า นับซ้ำโครงการ

                          • โครงการบ้านเดี่ยว 5 โครงการ

                          • โครงการบ้านแฝด 2 โครงการ

                          • โครงการทาวน์เฮ้าส์ 5 โครงการ

                  • รวมโครงการที่ดำเนินการในระหว่างปี 2564 มีจำนวนทั้งหมด 85 โครงการ มีโครงการปิดระหว่างปี 11 โครงการ

                  • ดังนั้น สิ้นปี 2564 มีโครงการที่ยกไปดำเนินการต่อในปี 2565 เป็นจำนวน 74 โครงการ รวมมูลค่ากว่า 53,300 ล้านบาท

 

1317 LH2

 

                    จำนวนโครงการในปี 2565

                    ต้นปี 2565 บริษัทฯ มีจำนวนโครงการที่ดำเนินการทั้งสิ้น 74 โครงการ เป็นโครงการในกรุงเทพและปริมณฑล 44 โครงการ ต่างจังหวัด 30 โครงการ

                    บริษัทฯ มีแผนที่จะเปิดโครงการใหม่ 15 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 29,520 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 50% เมื่อเทียบกับการเปิดโครงการใหม่ในปี 2564

                    โครงการที่จะเปิดใหม่ แบ่งเป็นโครงการในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 12 โครงการ และต่างจังหวัด 3 โครงการ

                      เมื่อแยกตามประเภทสินค้า จะประกอบด้วย

                      (โครงการที่มีสินค้ามากกว่า 1 ประเภท นับแยกออกตามประเภทสินค้า จึงนับซ้ำโครงการ

                            โครงการบ้านเดี่ยว 11 โครงการ

                            โครงการบ้านแฝด 4 โครงการ

                            โครงการทาวน์เฮ้าส์ 2 โครงการ

                            โครงการคอนโดมิเนียม 1 โครงการ

                    ดังนั้น จำนวนโครงการที่ดำเนินการในปี 2565 มีทั้งหมดประมาณ 89 โครงการ เป็นมูลค่ากว่า 82,900 ล้านบาท

                    ประมาณราคาเฉลี่ยต่อหน่วยขายในปี 2565 เท่ากับ 7.4 ล้านบาท (ปี 2564 ราคาเฉลี่ยต่อหน่วย 7.6 ล้านบาท

 

GC 720x100

 

 

รายละเอียดโครงการเปิดใหม่ในปี 2565 

 

โครงการ

ประเภท

ขนาดโครงการ

(ไร่)

จำนวนหลัง

ทั้งหมด

ราคาเฉลี่ยต่อหลังล้านบาท

มูลค่า โครงการ

ล้านบาท

ไตรมาส

ที่เปิดขาย

1. มัณฑนา มอเตอร์เวย์ โคราช

บ้านเดี่ยว

99.9

352

8.2

2,900

Q1

2. Inizio บางนา

บ้านแฝด

64.4

382

5.0

1,900

3. Inizio ราชพฤกษ์รัตนาธิเบศร์

บ้านแฝด

12.6

74

5.5

410

Q2

4. VIVEพระราม 9

บ้านเดี่ยว

25.0

75

27.5

2,060

5. Villaggio 2 อยุธยา

รวม

56.2

332

4.3

1,430

 

บ้านเดี่ยว

39.7

151

6.0

910

 

ทาวน์เฮ้าส์

16.5

181

2.9

520

6. Villaggio บางใหญ่

รวม

91.5

453

4.6

2,090

 

บ้านเดี่ยว

22.9

115

5.7

650

 

บ้านแฝด

68.6

338

4.3

1,440

7. มัณฑนา (2)มอเตอร์เวย์   

    กรุงเทพกรีฑาตัดใหม่

บ้านเดี่ยว

31.5

121

9.1

1,100

Q3

8. ชัยพฤกษ์อยุธยา

บ้านเดี่ยว

21.2

73

8.8

640

9. The Ease (3) พระราม 2

คอนโด

4.4

329

2.5

820

10.Inizio สุขสวัสดิ์ ประชาอุทิศ

บ้านแฝด

32.5

196

4.2

820

11. นันทวัน พระราม

กรุงเทพกรีฑาตัดใหม่

บ้านเดี่ยว

69.2

136

37.9

5,150

12. พฤกษ์ลดา ทางด่วนรามอินทราจตุโชติ

บ้านเดี่ยว

50.6

203

7.6

1,550

13. Villaggioรังสิต คลอง 4

รวม

39.9

263

4.4

1,120

 

บ้านเดี่ยว

28.5

130

5.8

750

 

ทาวน์เฮ้าส์

11.4

133

2.8

370

14. นันทวัน ปิ่นเกล้า กาญจนา

บ้านเดี่ยว

96.8

179

34.1

6,100

Q4

15. มัณฑนา บางขุนเทียน ชายทะเล

บ้านเดี่ยว

47.6

90

15.9

1,430

รวมทั้งหมด

 

743.6

3,258

9.1

29,520

 

 

 

1317 LH3

 

          2. การดำเนินงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า

                  บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าในประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา โดยธุรกิจในประเทศไทย ดำเนินงานภายใต้ชื่อบริษัท แอลเอชมอลล์แอนด์โฮเทล (LHMH) และธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา ดำเนินงานภายใต้ชื่อบริษัท แอลเอชยูเอสเอ (LHUSA) โดยประกอบด้วยโครงการห้างสรรพสินค้า โรงแรม อะพาร์ตเมนต์และพื้นที่สำนักงานให้เช่า รายละเอียดของโครงการทั้งหมดที่แสดงเป็นรายได้ค่าเช่าในงบกำไรขาดทุน ปรากฏดังตารางต่อไปนี้

 

                  โครงการในประเทศไทย

ลำดับ

โครงการ

มูลค่า

การพัฒนา

(ล้านบาท)

เจ้าของ

ประเภท

ทำเลที่ตั้ง

ปีที่คาดว่าจะเปิดดำเนินงาน

1

Grande Centre Point Ploenchit

1,525

LHPFII

โรงแรม

กรุงเทพ

ดำเนินงานแล้ว

2

Grande Centre Point Ratchadamri

2,800

LHHOTEL

โรงแรม

กรุงเทพ

ดำเนินงานแล้ว

3

Grande Centre Point Terminal 21

2,000

LHHOTEL

โรงแรม

กรุงเทพ

ดำเนินงานแล้ว

4

Grande Centre Point Sukhumvit 55

1,940

LHHOTEL

โรงแรม

กรุงเทพ

ดำเนินงานแล้ว

5

Terminal 21 Pattaya

3,330

LHMH

ศูนย์การค้า

พัทยา

ดำเนินงานแล้ว

6

Grande Centre Point Pattaya

1,600

LHMH

โรงแรม

พัทยา

ดำเนินงานแล้ว

7

Terminal 21 Rama 3

4,500

LHMH

ศูนย์การค้า

กรุงเทพ

Q3’65

8

Grande Centre Point Space Pattaya

3,400

LHMH

โรงแรม

พัทยา

Q3’65

9

Grande Centre Point Surawongse

2,260

LHMH

โรงแรม

กรุงเทพ

Q4’66

10

Grande Centre Point Lumpini

4,830

LHMH

Mixed-use

กรุงเทพ

Q4’67

11

Grande Centre Point Ratchadamri 2

4,580

LHMH

โรงแรม

กรุงเทพ

Q1’70

รวมมูลค่าเงินพัฒนาโครงการ

32,765

       

 

                  โครงการในสหรัฐอเมริกา

ลำดับ

โครงการ

มูลค่าเงินลงทุน

(ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

ประเภท

ทำเลที่ตั้ง

ปีที่คาดว่าจะเปิดดำเนินงาน

1

Parc

135

อะพาร์ตเมนต์

Campbell, California

ดำเนินงานแล้ว

2

Yard

127

อะพาร์ตเมนต์

Portland, Oregon

ดำเนินงานแล้ว

3

Revere

119

อะพาร์ตเมนต์

Campbell, California

ดำเนินงานแล้ว

4

SpringHill

31

โรงแรม

Anaheim, California

ดำเนินงานแล้ว

รวมมูลค่าเงินลงทุนในโครงการ

412

     

 

 

A1317

 Click Donate Support Web

TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100NHA720x100

เจนเนอราลี่

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!