หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET51


หุ้นถูกชอร์ตเซล 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

 

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ก.พ. 2567

หลักทรัพย์

ปริมาณการขายชอร์ต (หุ้น)

มูลค่าการขายชอร์ต (บาท)

% ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching

7UP

247,800

109,032

0.58%

AAI

441,500

1,845,284

4.45%

AAV

1,537,100

3,555,216

7.47%

AAV-R

33,300

77,234

0.16%

ACE

152,100

228,956

3.57%

ADVANC

542,600

116,415,100

14.13%

ADVANC-R

538,200

115,292,900

14.01%

AEONTS

2,000

309,000

7.12%

AEONTS-R

2,600

401,350

9.25%

AH

170,600

4,539,925

2.99%

AH-R

95,600

2,532,450

1.68%

AIT

61,600

235,312

12.86%

AMATA

149,200

3,347,580

3.42%

AMATA-R

99,000

2,221,560

2.27%

AOT

1,719,700

111,071,300

12.70%

AOT-R

1,244,700

80,488,875

9.19%

AP

257,500

2,806,750

7.11%

AP-R

20,700

224,750

0.57%

ASK

47,100

936,010

4.82%

AU

13,000

114,185

2.23%

AUCT

38,400

405,750

8.54%

AURA

17,200

247,920

1.07%

AURA-R

48,100

698,310

2.99%

AWC

2,715,500

11,028,612

11.02%

AWC-R

5,640,000

22,797,426

22.89%

BA

31,500

485,870

0.61%

BA-R

40,900

637,440

0.80%

BAM

1,554,100

12,765,520

16.90%

BAM-R

142,300

1,176,495

1.55%

BANPU

9,223,000

56,492,180

12.93%

BANPU-R

5,827,600

35,414,055

8.17%

BBIK

3,400

306,600

0.89%

BBL

814,100

114,686,500

11.68%

BBL-R

582,500

82,021,250

8.36%

BCH

308,600

6,893,720

9.66%

BCH-R

495,800

11,069,650

15.52%

BCP

260,300

11,213,725

4.98%

BCP-R

51,300

2,209,600

0.98%

BCPG

21,500

177,370

4.29%

BCPG-R

5,500

45,350

1.10%

BDMS

4,925,200

137,380,900

11.22%

BDMS-R

2,193,000

61,193,500

5.00%

BE8

23,000

671,575

3.98%

BEAUTY

2,086,900

1,625,326

1.56%

BEAUTY-R

924,700

720,066

0.69%

BEM

1,290,000

9,484,305

10.08%

BEM-R

931,100

6,855,810

7.27%

BGRIM

980,500

28,056,500

10.38%

BGRIM-R

220,700

6,245,075

2.34%

BH

158,300

38,988,700

4.85%

BH-R

217,300

53,445,500

6.65%

BJC

125,100

3,109,790

4.25%

BJC-R

7,300

181,790

0.25%

BLA

14,300

274,910

4.37%

BLA-R

56,600

1,089,390

17.30%

BLAND

198,100

146,594

16.80%

BLAND-R

3,000

2,220

0.25%

BPP

4,900

71,050

1.43%

BRI

38,800

327,070

3.85%

BSRC

46,600

436,330

2.00%

BTG

19,700

424,560

8.40%

BTS

4,307,800

25,342,085

20.62%

BTS-R

2,627,200

15,451,085

12.58%

BYD

323,800

1,388,658

10.39%

BYD-R

19,900

85,138

0.64%

CBG

154,100

11,122,450

4.82%

CBG-R

20,100

1,445,150

0.63%

CCET

118,400

365,024

0.28%

CCET-R

23,000

71,524

0.05%

CENTEL

65,400

2,779,500

8.06%

CENTEL-R

28,700

1,219,750

3.54%

CHAYO

24,200

123,420

1.72%

CHG

926,500

2,770,762

7.51%

CHG-R

235,900

703,916

1.91%

CK

55,100

1,200,480

9.96%

CK-R

21,000

457,800

3.80%

CKP

138,400

560,722

3.28%

CKP-R

743,700

3,025,778

17.64%

COM7

676,200

15,260,440

11.14%

COM7-R

562,400

12,729,280

9.27%

CPALL

1,303,700

70,395,775

10.25%

CPALL-R

870,100

47,142,225

6.84%

CPAXT

194,600

5,809,350

10.04%

CPAXT-R

89,600

2,685,425

4.62%

CPF

346,000

6,418,470

4.21%

CPF-R

606,400

11,270,850

7.37%

CPN

277,200

17,593,000

6.16%

CPN-R

176,400

11,218,250

3.92%

CRC

432,600

14,620,200

5.07%

CRC-R

705,300

23,796,950

8.26%

CV

948,600

523,680

3.49%

DCC

376,200

735,897

4.02%

DCC-R

267,300

520,567

2.85%

DELTA

204,000

16,496,225

5.49%

DELTA-R

372,700

30,138,850

10.03%

DEMCO

8,100

19,278

6.91%

DITTO

47,400

1,315,350

2.58%

DITTO-R

40,100

1,112,775

2.18%

DMT

33,600

443,520

11.98%

DOHOME

105,200

1,159,830

4.73%

DOHOME-R

6,000

66,530

0.27%

DUSIT

34,000

290,670

16.93%

EA

536,500

21,316,850

8.69%

EA-R

1,008,400

40,024,825

16.34%

EGCO

13,200

1,738,050

5.85%

EGCO-R

21,900

2,880,750

9.70%

EKH

13,000

97,500

21.45%

EPG

273,700

2,066,540

23.86%

EPG-R

37,800

286,040

3.30%

ERW

1,176,400

5,686,736

6.91%

FORTH

19,400

348,570

4.84%

FORTH-R

900

16,110

0.22%

GFPT

152,200

1,730,580

25.00%

GFPT-R

69,700

793,170

11.45%

GLOBAL

185,200

2,937,700

8.97%

GLOBAL-R

198,900

3,156,220

9.64%

GPSC

275,100

14,036,050

8.97%

GPSC-R

109,100

5,580,900

3.56%

GULF

470,400

20,631,525

6.81%

GULF-R

494,600

21,623,675

7.16%

GUNKUL

921,800

2,857,580

9.62%

GUNKUL-R

267,900

829,132

2.79%

HANA

156,100

7,824,725

4.62%

HANA-R

200,200

10,037,200

5.92%

HENG

82,000

152,004

5.66%

HK13

5,671

20,866

44.75%

HKTECH13

20,000

57,600

20.50%

HMPRO

599,600

6,565,640

7.10%

HMPRO-R

149,900

1,634,730

1.77%

HTC

6,400

108,520

2.72%

HUMAN

34,700

408,440

1.38%

ICHI

333,000

5,673,810

6.17%

ICHI-R

175,300

2,968,850

3.25%

III

31,300

304,595

7.12%

ILM

1,800

40,110

1.16%

INTUCH

188,300

13,729,600

10.68%

INTUCH-R

193,100

14,070,500

10.95%

IRPC

864,300

1,714,426

7.34%

IRPC-R

992,200

1,964,854

8.42%

ITC

39,500

761,450

3.82%

ITC-R

1,200

23,060

0.12%

ITD

892,900

642,888

14.79%

ITD-R

146,900

105,768

2.43%

IVL

524,100

12,745,450

5.28%

IVL-R

1,560,000

37,882,760

15.71%

JAPAN13

15,924

56,689

54.10%

JAS

515,700

1,082,970

8.10%

JAS-R

558,000

1,171,800

8.77%

JMART

197,000

2,992,730

2.93%

JMART-R

166,200

2,524,740

2.48%

JMT

709,400

16,222,190

2.45%

JMT-R

77,200

1,783,150

0.27%

JR

12,300

60,704

2.25%

KAMART

14,100

212,870

0.30%

KBANK

1,434,300

171,885,500

9.77%

KBANK-R

2,470,800

295,230,300

16.83%

KCE

47,400

2,144,925

2.33%

KCE-R

61,100

2,762,225

3.00%

KCG-R

30,500

259,250

7.63%

KEX

250,200

1,363,590

2.79%

KEX-R

17,900

97,300

0.20%

KGI

89,900

420,732

27.69%

KKP

237,500

11,719,925

14.72%

KKP-R

129,800

6,409,850

8.04%

KLINIQ

2,100

84,800

0.08%

KSL

67,700

173,752

3.50%

KSL-R

230,500

589,346

11.92%

KTB

5,548,400

88,774,400

15.54%

KTB-R

7,591,400

121,041,420

21.26%

KTC

88,300

3,864,825

9.15%

KTC-R

57,500

2,519,075

5.96%

LANNA

18,600

274,800

3.13%

LH

193,400

1,468,165

3.76%

LH-R

1,074,300

8,147,885

20.91%

LHFG

45,600

45,600

2.61%

M

10,100

375,325

10.88%

M-R

600

22,200

0.65%

MAJOR

61,600

874,720

21.59%

MAJOR-R

10,400

147,680

3.65%

MASTER

2,000

126,250

0.09%

MASTER-R

5,000

308,750

0.22%

MBK

23,600

384,680

6.73%

MBK-R

500

8,140

0.14%

MC

73,500

1,025,560

3.84%

MEGA

161,800

6,655,825

7.57%

MEGA-R

146,200

5,978,750

6.84%

MINT

4,064,700

124,482,325

12.27%

MINT-R

3,207,700

99,322,075

9.68%

MTC

699,200

31,408,450

17.57%

MTC-R

167,600

7,539,350

4.21%

NER

226,400

1,211,240

7.49%

NEX

27,300

272,860

2.82%

NEX-R

3,400

33,830

0.35%

NSL

5,000

99,500

0.53%

NYT

234,300

1,013,732

1.48%

NYT-R

168,600

745,704

1.07%

ONEE

1,415,400

6,237,020

2.40%

OR

995,100

17,911,800

16.22%

OR-R

1,701,900

30,609,760

27.74%

ORI

262,700

2,201,390

7.96%

ORI-R

55,400

465,360

1.68%

OSP

145,800

3,024,650

3.37%

OSP-R

309,500

6,414,640

7.16%

PLANB

456,200

4,067,000

8.14%

PLANB-R

11,300

100,770

0.20%

PM

8,300

61,990

2.40%

PR9

8,200

149,240

0.65%

PR9-R

30,300

551,460

2.42%

PRM

425,500

2,638,100

8.04%

PRM-R

318,700

1,969,100

6.02%

PSH

25,700

316,110

20.54%

PSL

84,900

676,440

1.95%

PSL-R

378,800

3,034,130

8.68%

PTG

306,600

2,682,750

5.49%

PTG-R

613,100

5,364,625

10.97%

PTL

11,700

127,530

2.61%

PTT

3,839,600

133,426,100

27.61%

PTT-R

904,500

31,431,375

6.50%

PTTEP

203,500

31,339,000

6.28%

PTTEP-R

326,800

50,327,200

10.08%

PTTGC

778,900

27,206,550

7.13%

PTTGC-R

1,586,800

55,933,700

14.52%

QH

54,400

119,680

0.18%

QH-R

389,200

855,436

1.29%

RATCH

144,200

4,362,050

5.50%

RATCH-R

361,800

10,944,450

13.81%

RBF

343,700

4,375,490

7.35%

RBF-R

104,400

1,325,880

2.23%

RCL

331,100

8,159,390

7.88%

RCL-R

93,600

2,305,620

2.23%

ROJNA

74,100

441,640

6.14%

RS

33,400

457,580

6.58%

S

53,500

44,405

3.18%

SABINA

35,800

989,625

2.81%

SABUY

6,800

34,340

0.18%

SABUY-R

158,200

796,703

4.17%

SAK

59,000

254,126

2.73%

SAMART

54,600

328,305

1.74%

SAMART-R

1,700

10,230

0.05%

SAPPE-R

21,100

1,810,175

5.40%

SAT

35,600

638,620

12.89%

SAWAD

258,400

10,295,650

8.59%

SAWAD-R

97,900

3,896,350

3.25%

SC-R

74,600

246,106

2.81%

SCAP

29,700

97,146

7.80%

SCB

442,000

45,828,000

6.82%

SCB-R

1,776,500

183,789,950

27.40%

SCC

153,300

40,554,100

10.34%

SCC-R

202,800

53,700,100

13.68%

SCCC

500

69,250

1.08%

SCCC-R

800

110,800

1.73%

SCGP

369,600

11,734,800

12.22%

SCGP-R

212,400

6,736,225

7.02%

SGC-R

2,200

3,058

0.08%

SHR

58,900

139,004

5.94%

SINGER

217,700

2,235,160

6.09%

SIRI

3,262,500

5,743,377

8.99%

SIRI-R

595,300

1,049,877

1.64%

SIS

10,600

239,120

1.94%

SISB

52,000

1,955,625

5.89%

SISB-R

29,300

1,102,325

3.32%

SJWD

136,800

2,056,990

12.89%

SJWD-R

7,800

117,750

0.73%

SKY

144,400

4,025,625

14.29%

SKY-R

22,500

626,175

2.23%

SNNP

23,800

456,080

1.39%

SNNP-R

28,900

553,790

1.69%

SOLAR

10,000

7,500

0.27%

SPA

57,800

749,130

5.10%

SPALI

724,500

14,184,530

21.58%

SPALI-R

225,800

4,411,530

6.73%

SPRC

762,300

6,467,050

5.60%

SPRC-R

119,500

1,015,750

0.88%

SSP

102,600

860,765

3.75%

SSP-R

36,000

300,855

1.32%

STA

117,300

1,912,160

4.05%

STA-R

129,100

2,112,840

4.46%

STANLY

1,800

389,400

2.13%

STEC

80,400

691,195

9.10%

STEC-R

7,300

63,135

0.83%

STGT

396,900

2,733,625

7.53%

STGT-R

76,300

530,845

1.45%

SUPER-R

2,208,600

905,526

38.67%

SUSCO

200,700

949,268

1.57%

SYNEX

39,300

424,440

18.31%

TASCO

755,600

12,305,000

29.75%

TASCO-R

285,200

4,620,150

11.23%

TCAP

124,900

6,245,000

13.97%

TCAP-R

9,100

454,875

1.02%

TFG-R

2,700

9,882

0.37%

THANI

445,200

1,123,494

3.72%

THANI-R

370,600

934,712

3.10%

THCOM

274,100

3,303,000

2.99%

THCOM-R

4,400

52,660

0.05%

THG

15,400

740,600

5.95%

THG-R

12,600

609,725

4.86%

TIDLOR

185,300

4,218,230

3.55%

TIDLOR-R

403,300

9,150,700

7.73%

TIPH

40,300

1,229,150

8.19%

TISCO

391,400

38,720,450

10.83%

TISCO-R

295,500

29,179,575

8.18%

TKC

90,700

1,285,950

3.23%

TKN

985,800

10,715,190

16.78%

TKN-R

120,400

1,304,670

2.05%

TLI

1,212,000

10,330,215

6.07%

TLI-R

17,800

150,400

0.09%

TOA

18,200

388,130

6.67%

TOP

494,000

27,695,225

7.60%

TOP-R

541,400

30,319,625

8.33%

TPIPL

17,400

24,534

1.37%

TPIPP

56,600

192,440

6.63%

TQM

13,300

369,000

3.54%

TQM-R

19,100

527,825

5.09%

TRP-R

5,600

85,560

0.79%

TRUE

1,838,600

11,817,895

10.49%

TRUE-R

703,200

4,506,475

4.01%

TTA

339,800

2,234,105

1.71%

TTA-R

122,700

817,615

0.62%

TTB

16,404,000

29,691,240

14.61%

TTB-R

39,107,000

70,756,015

34.82%

TTCL

7,100

24,708

5.04%

TTW

111,400

1,082,110

19.79%

TTW-R

17,800

172,805

3.16%

TU

1,517,200

23,352,630

8.45%

TU-R

891,600

13,719,140

4.97%

TVO

5,800

122,960

5.25%

TVO-R

1,500

31,840

1.36%

UBE

270,300

251,379

8.00%

UVAN

10,500

89,045

1.56%

VGI

2,964,600

5,019,211

2.55%

VGI-R

1,532,700

2,548,834

1.32%

VIBHA

8,300

14,857

0.47%

WARRIX

38,700

200,265

5.98%

WHA

2,413,300

11,791,554

4.97%

WHA-R

3,141,000

15,386,944

6.47%

WHAUP

45,500

183,484

3.74%

XO

5,000

110,500

0.92%

XO-R

7,800

172,380

1.43%

XPG

1,260,100

1,438,824

4.19%

XPG-R

391,700

448,948

1.30%

 

หมายเหตุ

● ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

● ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี

● รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

 

More Articles

www.set.or.th/th/market/statistics/short-sell

 

 

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C J

MTL 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

 

 

AXA 720 x100aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

SME 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

gen 720x100

 

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!