หมวดหมู่: แรงงาน

1แรงงานซาอุดี


รมว.พิพัฒน์ กระชับสัมพันธ์ทูตแรงงานซาอุดีอาระเบีย เตรียมขยายตลาดแรงงานเพิ่มค่าจ้างตามทักษะฝีมือ พร้อมร่วมUp-Skillอาชีพที่ขาดแคลน

      นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายอับดุลเราะห์มาน อับดุลอะซีซ อัลซุฮัยบานี (H.E. Mr. Abdulrahman Abdulaziz Alsuhaibanni) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักร ซาอุดีอาระเบียประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือ ด้านการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานที่มีทักษะฝีมือ โดยมี นายธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายอารี ไกรนรา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องจัตุมงคล ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน

ซาอุดีอาระเบีย

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ในวันนี้ผมพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงแรงงานยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับท่านอับดุลเราะห์มาน อับดุลอะซีซ อัลซุฮัยบานี เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักร ซาอุดีอาระเบียประจำประเทศไทย นับตั้งแต่ไทยและซาอุดีอาระเบียได้ฟื้นฟูความสัมพันธ์เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 ผมมีความยินดีที่ได้เห็นโอกาสเกิดขึ้นมากมายสำหรับนักลงทุนทั้งไทยและซาอุดีอาระเบีย

รวมถึงโอกาสให้แรงงานไทยได้เดินทางไปทำงานในซาอุดีอาระเบีย ซึ่งปัจจุบัน มีแรงงานไทยยังน้อย ที่ทำงานอยู่ในประเทศซาอุดีอาระเบีย ประมาณ 218 คน และขอให้ทางสถานทูตช่วยประสานรัฐบาลฯในการดูแล อำนวยความสะดวก สิทธิและสวัสดิการ ความปลอดภัย สำหรับแรงงานทุกกลุ่มที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานทั้งที่อยู่ในซาอุดีอาระเบียตอนนี้และในอนาคต เพื่อดูแล คุ้มครองแรงงานอย่างใกล้ชิด มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งจากการหารือในวันนี้ กระทรวงแรงงานพร้อมสนับสนุนให้แรงงานไทยเดินทางไปทำงานในซาอุดีอาระเบียมากขึ้น โดยเฉพาะแรงงานไทยที่มีค่าจ้างสูงคามทักษะฝีมือ รวมถึงการฝึกอบรม ซึ่งทางกระทรวงแรงงานพร้อมสนับสนุนและประสานงานให้อย่างเต็มที่

ด้าน นายอับดุลเราะห์มาน อับดุลอะซีซ อัลซุฮัยบานี เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักร ซาอุดีอาระเบียประจำประเทศไทย กล่าวว่า ในวันนี้ขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของไทยเป็นอย่างยิ่งที่เปิดโอกาสให้เข้าพบและหารือถึงความคืบหน้าการดำเนินการตามความตกลงด้านแรงงาน แรงงานไทยได้รับการยอมรับจากนานาประเทศในด้านทักษะฝีมือและความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพต่างๆ อย่างภาคบริการสายการบิน ช่างฝีมือ พ่อครัว ผู้เชี่ยวชาญด้านป่าไม้และการเกษตร และยินดีสนับสนุนช่วยเหลือ เกี่ยวกับกิจการด้านแรงงานเช่นกัน

 

Click Donate Support Web  

CKPower 720x100

MTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100

TU 720x100 66

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!