หมวดหมู่: ข่าวสังคม

2401 BLA


กรุงเทพประกันชีวิต บุกจังหวัดเลย เปิดสำนักงานตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน คุณนนทรัฐ จริงจิตร ขยายฐานบริการเพื่อความยั่งยืน

          บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดย นายโชน โสภณพนิช (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายจักรพงศ์ แสงแก้ว (ขวาสุด) ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน และ นายปรัชญ์ สิงหเสนี (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน พร้อมผู้บริหารฝ่ายขาย ร่วมแสดงความยินดีกับ นายนนทรัฐ จริงจิตร (กลาง) ผู้จัดการภาค ในโอกาสเปิดสำนักงานตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงินแห่งใหม่ในอำเภอเมือง จังหวัดเลย ซึ่งถือเป็นสำนักงานตัวแทนแห่งที่ 2 เพื่อรองรับการขยายฐานตลาดของฝ่ายขายที่มีการเติบโตเพิ่มขึ้น และเพิ่มการบริการลูกค้าในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว ตามแนวทางการดำเนินงานด้วยความ “ใส่ใจ” ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง หรือ Customer Centric เพื่อสร้างความมั่นใจและพึงพอใจในระยะยาวให้กับลูกค้าในจังหวัดเลย และพื้นที่ใกล้เคียง สามารถเข้ารับการบริการของ กรุงเทพประกันชีวิต ได้อย่างเต็มรูปแบบได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

          กรุงเทพประกันชีวิตให้ความสำคัญการสร้างรากฐานความมั่นคงในระยะยาวให้กับตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน มุ่งเน้นการพัฒนาผู้บริหารตัวแทนให้มีความเป็นมืออาชีพและสนับสนุนความพร้อมในทุกๆด้าน ทั้งการสร้างทีมงานที่มีคุณภาพ และการสร้างผลงานเบี้ยประกัน ตลอดจนสนับสนุนให้ผู้บริหารฝ่ายขายสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจ ด้วยการจัดตั้งสำนักงานตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงินในฐานะคู่ค้าของบริษัท เพื่อสร้างความยั่งยืนในอาชีพต่อไป

 

 

2401

Click Donate Support Web 

AXA 720 x100

Banner GPF720x100 PX

MTL 720x100

kbank 720x100 66

วิริยะ 720x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

ais 720x100

QIC 720x100

gen 720x100

CKPower 720x100

TOA 720x100

SME 720x100 66

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!