หมวดหมู่: ตลาดหลักทรัพย์

2140 SET Sustainability Forum 01


ตลาดหลักทรัพย์ฯ ชวนฟังสัมมนา ‘SET Sustainability Forum 1/2024: Grounding Greater Governance for Good’ 15 ก.พ.นี้

          ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้ประกอบการและผู้สนใจร่วมสัมมนา SET Sustainability Forum 1/2024 หัวข้อ “Grounding Greater Governance for Good” รับฟังมุมมองความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันเป็นรากฐานสำคัญทั้งต่อการพัฒนาธุรกิจและการลงทุนอย่างยั่งยืน โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ประธานอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน และอนุกรรมการกฎหมาย ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปาฐกถาพิเศษ “Grounding Greater Governance for Good” และการบรรยายโดย Helena Fung Head of Sustainable Finance and Investment, Asia Pacific, London Stock Exchange Group (LSEG) หัวข้อ “Re-examining the Importance of Governance in Corporate Sustainability and ESG Investing” ถึง Global Sustainable Investment Trend ในปีนี้ 

          นอกจากนี้ ยังมีเสวนาอีก 2 ช่วง โดยช่วงแรก “Rebuilding Trust: The Rise of Governance in Investment Decisions and Corporate Sustainability” แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในการลงทุนอย่างยั่งยืน ผ่านมุมมองผู้ใช้ข้อมูล และช่วงที่สอง “Communicating Greater Governance through Responsible Data” แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ผ่านมุมมองผู้ให้ข้อมูล ผู้ลงทุนรุ่นใหม่ หน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงแนวทางการตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียในทุกมิติ งานสัมมนา SET Sustainability Forum 1/2024 หัวข้อ “Grounding Greater Governance for Good” กำหนดจัดขึ้นวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00-17.30 น. ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://shorturl.at/pzO48 ไม่มีค่าใช้จ่าย 

 

2140 SET Sustainability Forum 02

 

2140 SET Sustainability Forum 03

 

2410

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

CKPower 720x100

TOA 720x100

Banner GPF720x100 PX

EXIM One 720x90 C J

QIC 720x100

kbank 720x100 66

วิริยะ 720x100

MTL 720x100

 

 

 

AXA 720 x100

gen 720x100

hino2021

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!