หมวดหมู่: ไอที-เทคโนฯ

2412 Data Wow


Data Wow เผยฐานลูกค้าโต 175% เดินหน้ายกระดับการใช้ Data & AI ในไทย พร้อมรางวัลการันตี The Global Economics Awards ปี 2024

          Data Wow (เดต้า ว้าว) ผู้นำด้านการบริหารข้อมูล (Data) ให้คำปรึกษาด้าน AI และพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับแพลตฟอร์มต่างๆ มุ่งเดินหน้ายกระดับการใช้เทคโนโลยีให้กับองค์กรในไทย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันเศรษฐกิจ พร้อมประกาศความสำเร็จมีลูกค้าเพิ่มขึ้นจากปี 2022 กว่า 175 เปอร์เซ็นต์ ล่าสุดคว้ารางวัลการันตีจากเวทีระดับโลก The Global Economics Awards 2023 ในสาขา The Fastest-Growing Data Science Management Consultant in Thailand

          คุณเจษฎากร สมิทธิอรรถกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดต้า ว้าว จำกัด กล่าวว่า “การนำเทคโนโลยีมาใช้กับองค์กรในไทยจะกลายเป็นมาตรฐานของการดำเนินธุรกิจ และเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับทุกองค์กรในตลาดที่มีการแข่งขันสูง เพื่อคงความสามารถในการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยี และนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจ สังคม เศรษฐกิจไทยได้อย่างยั่งยืน 

 

2412 Data Wow Jetsadakorn

 

          ในฐานะผู้นำด้าน Data และ AI ในประเทศ Data Wow มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กร ทั้งภาครัฐ เอกชน และ SME ให้เข้าถึงเทคโนโลยี และ AI โดยเชื่อว่าเทคโนโลยีจะเข้ามาอยู่ในทุกจังหวะชีวิตต่อจากนี้ ผู้ที่สามารถปรับตัวได้รวดเร็วจะเป็นผู้ที่ยืนหยัดในทุกวิกฤต และการเปลี่ยนแปลง จึงเป็นที่มาของปรัชญาองค์กร ‘Connecting Possibilities’ หรือ ‘การเชื่อมโยงทุกความเป็นไปได้’ ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของเรา”

          ด้วยประสบการณ์การทำงานให้หลากหลายอุตสาหกรรม Data Wow จึงมีความเข้าใจถึงอุปสรรค และความท้าทายต่างๆ โดยการหาโซลูชั่นที่เป็นแพทเทิร์นหรือสำเร็จรูป อาจไม่ใช่ทางออกที่เหมาะสมเสมอไป ด้วยบริบท และโจทย์ของแต่ละองค์กรที่มีความเฉพาะเจาะจง และแตกต่างกัน โดยตัวอย่างของโซลูชั่นที่ได้รับความนิยมจากลูกค้า มีดังนี้

          บริการด้านข้อมูล (Data Solutions)

          ● บริการ Data Platform ที่ช่วยแก้โจทย์ความท้าทายจากการจัดเก็บและใช้งานข้อมูลจากหลากหลายแหล่ง ด้วยการออกแบบจัดวางระบบให้องค์กรสามารถเชื่อมต่อและรองรับ Big Data จากหลากหลายแหล่งข้อมูลได้ โดยสามารถเลือกวิธีการจัดเก็บข้อมูลได้ตามที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็น Data Lake หรือ Data Warehouse เพื่อส่งเสริมให้การนำข้อมูลไปวิเคราะห์ และต่อยอดได้อย่างราบรื่น ไร้รอยต่อ และง่ายดายยิ่งขึ้น

          ● บริการ Analytics ในรูปแบบ End-to-End เช่น การวางรากฐานของข้อมูลในองค์กร การวิเคราะห์ข้อมูลแบบพื้นฐาน ไปจนถึงการสร้าง Dashboard บน Business Intelligence Tools หรือการแสดงผลบน Web/Application Platform เพื่อสรุปผลข้อมูลเชิงลึก หรือข้อมูลที่มีความซับซ้อนสูง ในการหา Business Insight และแนวโน้มใหม่ๆ ทำให้ผู้บริหารสามารถกำหนดกลยุทธ์ ตัดสินใจ และหาทางเลือกได้อย่างทันท่วงที อีกทั้งยังสามารถต่อยอดไปถึงการทำ Predictive Analytics เพื่อคาดการณ์สิ่งที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในอนาคต ทำให้สามารถวางแผนการบริหารจัดการได้แม่นยำยิ่งขึ้น

 

          โซลูชั่น AI สำหรับอุตสาหกรรม (Industrial AI solutions)

          ● การตรวจจับความผิดปกติของสินค้าหรือเครื่องจักร Defect/Anomaly Detection เพื่อควบคุมคุณภาพการผลิต (Quality Control) และลดต้นทุนจากของเสียที่เกินขึ้นระหว่างปฏิบัติการ (Operational Waste Reduction)

          ● การคาดการณ์ความเสื่อมของเครื่องจักร Predictive Maintenance ซึ่งเข้ามาช่วยในการวางแผนจัดการและซ่อมบำรุง เพื่อยืดอายุการใช้งาน เพิ่มความปลอดภัย และลดโอกาสในการเกิด Unexpected Downtime ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น

 

          โซลูชั่น AI สำหรับธุรกิจ (AI for Business Productivity)

          ● การค้นหาเอกสาร Document Search ด้วย ChatGPT โดยใช้ LLM (Large Language Model) เข้ามาช่วยเสริชหาข้อมูลในองค์กรได้รวดเร็วมากขึ้น หรือหากเป็นเอกสารที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบข้อมูลที่พร้อมใช้งาน ก็สามารถใช้ OCR มาดึงข้อมูลจากเอกสารที่อยู่ในรูปแบบ format ต่างๆ เช่น PDF ออกมาเป็นตัวอักษร (Image to Text) เพื่อนำไปจัดเก็บแบบอัตโนมัติ พร้อมในการใช้งานค้นหาข้อมูลต่างๆ เช่น การตรวจสอบความสอดคล้องของเอกสารทางกฎหมาย การค้นหาคู่มือหรือนโยบายการทำงาน (Manual / Policy) หรือการหาวิธีการแก้ไขปัญหา (Troubleshooting) เป็นต้น

          ● การจัดทำรีพอร์ต หรือสรุปผลข้อมูลจากเอกสาร (Report Summarization) ผ่านการใช้ AI เพื่อลดเวลาการทำงาน และเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว

          “โดยในปี 2024 นี้ Data Wow เล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจในด้านการบริหารข้อมูล และการใช้ AI เป็นอย่างมาก เห็นได้จากการเติบโต และการนำ Generative AI มาใช้ในการบริหารองค์กร และธุรกิจที่แพร่หลาย ในขณะเดียวกัน Data และ AI เป็นสาขาที่มีความละเอียดอ่อนและเฉพาะเจาะจง จึงควรมีผู้เชี่ยวชาญให้คำชี้แนะและบริหารดูแล Data Wow พร้อมเป็นพันธมิตรที่จะช่วยองค์กร transform ตลอดจนช่วยจัดการเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อนให้เป็นระบบอย่างง่ายดาย ยิ่งไปกว่านั้น ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร จึงได้เปิดบริการ WowLearn ซึ่งเป็น Corporate Training ทั้งในรูปแบบ customized และแบบ e-learning เพื่อให้ลูกค้าสามารถสานต่อโปรเจกต์ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน” คุณเจษฎากร กล่าวเสริม

          สำหรับผู้ที่สนใจรับคำปรึกษาด้าน Data หรือ AI สามารถสอบถามได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ 02-024-5560 และดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.datawow.co.th

 

 

2412

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kbank 720x100 66

QIC 720x100

วิริยะ 720x100AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

ais 720x100

iconmotor

gen 720x100

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!