หมวดหมู่: ข่าวสังคม

2427 ITEL I GIVE


ITEL ส่งต่อคอมพิวเตอร์เพื่อน้องในพื้นที่ห่างไกล อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

          บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL สานต่อโครงการ “ITEL I GIVE ส่งต่อคอมพิวเตอร์เพื่อน้องในพื้นที่ห่างไกล” บุกตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ส่งต่อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ให้แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไผ่ และ โรงเรียนบ้านด่านโง พร้อมสอนวิธีการใช้งานเบื้องต้น รวมถึงโปรแกรมสำคัญที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนได้นำไปใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาหาความรู้ต่อไป

          บริษัทฯ ไม่เพียงให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจและสร้างสรรค์บริการที่มีคุณภาพเท่านั้น แต่เรายังรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และเชื่อมั่นว่าการส่งต่อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กให้เด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาความเป็นอยู่ของเยาวชนไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในภายภาคหน้า

 

 

2427

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

CKPower 720x100

TOA 720x100

Banner GPF720x100 PX

EXIM One 720x90 C J

QIC 720x100

kbank 720x100 66

วิริยะ 720x100

MTL 720x100

 

 

 

AXA 720 x100

gen 720x100

hino2021

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!