หมวดหมู่: ข่าวสังคม

2429 Viriyah


วิริยะประกันภัย ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุเทศกาลตรุษจีน 2567

          พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีปลุกเสกวัตถุมงคล “เหรียญมังกรทอง” ภายใต้ “โครงการตรุษจีนเมาไม่ขับ” ของมูลนิธิเมาไม่ขับ ซึ่งบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง โดยมี นางสาวพิศเพลิน วิริยะพันธุ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ เหรียญดังกล่าว ได้รับการปลุกเสก โดย พระเดชพระคุณหลวงจีนธรรมรัตจีนประจักษ์ (เย็นงี้) เจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลและเตือนสติให้ประชาชนไม่ประมาทในการเดินทางช่วงเทศกาลตรุษจีน ณ วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 

          สำหรับ “โครงการตรุษจีนเมาไม่ขับ” มูลนิธิเมาไม่ขับ ร่วมกับ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และภาคีเครือข่ายเมาไม่ขับ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในช่วงเทศกาลดังกล่าว รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนขับขี่ยวดยานพาหนะด้วยความระมัดระวัง และลดพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ อันเป็นการช่วยลดอัตราการเจ็บและเสียชีวิตให้น้อยลง

 

 

2429

Click Donate Support Web 

AXA 720 x100

Banner GPF720x100 PX

MTL 720x100

kbank 720x100 66

วิริยะ 720x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

ais 720x100

QIC 720x100

gen 720x100

CKPower 720x100

TOA 720x100

SME 720x100 66

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!