หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET83


สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

 

มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน (SET)

หน่วย : ล้านบาท

 

วันที่ 13 .. 2567

นักลงทุน

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

สถาบันในประเทศ

3,541.52

10.78

3,312.31

10.09

229.21

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์

1,977.47

6.02

1,930.73

5.88

46.74

นักลงทุนต่างประเทศ

15,771.34

48.02

15,971.86

48.63

-200.52

นักลงทุนในประเทศ

11,552.32

35.17

11,627.75

35.40

-75.43

 

หน่วย : ล้านบาท

 

01 .. 2567 - 13 .. 2567

นักลงทุน

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

สถาบันในประเทศ

32,583.37

9.19

34,356.67

9.69

-1,773.31

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์

26,260.85

7.40

28,536.75

8.05

-2,275.89

นักลงทุนต่างประเทศ

191,837.59

54.09

188,821.90

53.24

3,015.68

นักลงทุนในประเทศ

104,010.96

29.32

102,977.44

29.03

1,033.52

 

หน่วย : ล้านบาท

 

01 .. 2567 - 13 .. 2567

นักลงทุน

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

สถาบันในประเทศ

129,562.44

9.59

132,793.44

9.83

-3,231.00

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์

97,486.48

7.22

98,899.94

7.32

-1,413.47

นักลงทุนต่างประเทศ

723,874.41

53.58

751,732.83

55.64

-27,858.42

นักลงทุนในประเทศ

400,092.59

29.61

367,589.70

27.21

32,502.89

 

หมายเหตุ

ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

 

More Articles

https://www.set.or.th/th/market/statistics/investor-type?market=SET

 

 

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kbank 720x100 66

QIC 720x100

วิริยะ 720x100AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

ais 720x100

iconmotor

gen 720x100

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!