หมวดหมู่: พาณิชย์

จับมือแม็คโคร


กรมพัฒน์ฯ จับมือแม็คโคร ติวเทคนิคทำธุรกิจ การตลาด ผู้ประกอบการร้านอาหารชลบุรี

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจับมือแม็คโคร โฮเรก้า อคาเดมี จัดอบรมให้กับผู้ประกอบการร้านอาหาร รุ่นที่ 5 เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจ และการตลาด และเพิ่มโอกาสในการเติบโต เตรียมจัดต่ออีกในภูมิภาคต่าง ๆ ตลอดทั้งปี 67

         นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้ หม่อมหลวงภู่ทอง ทองใหญ่ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดการอบรม “Smart Restaurant Plus” รุ่นที่ 5 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 21-22 ก.พ.2567 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมและ แม็คโคร โฮเรก้า อคาเดมี จากบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจและการตลาดให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

         โดยการอบรมครั้งนี้ กรมได้มีการปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจและสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มสมรรถนะของธุรกิจให้พร้อมแข่งขัน ให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้แบบเจาะลึก และสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงหลังเรียนจบหลักสูตร

         “กรมมุ่งหวังให้ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารเดินหน้าทรานส์ฟอร์มธุรกิจเข้าสู่ร้านอาหารยุคใหม่ ที่สามารถก้าวข้ามอุปสรรคและเพิ่มโอกาสการเติบโตทางธุรกิจ ทำให้เกิดการจ้างงาน และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และยังมีแผนที่จะจัดอบรม “Smart Restaurant Plus” ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วไทยตลอดปี 2567เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรองรับการเติบโตของธุรกิจนี้”นางอรมนกล่าว

         ส่วนผลจากการจัดอบรมทั้ง 4 ครั้งที่ผ่านมา ประสบผลสำเร็จ และมีกระแสตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการร้านอาหารที่สนใจเข้าร่วม กว่า 400 ราย โดยผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้จะมีทักษะ และองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ บัญชีและภาษี สามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาปรับใช้ในการบริหารจัดการ และสื่อสารทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวเพื่อความอยู่รอด และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจได้

       ทั้งนี้ จากการจดทะเบียนธุรกิจแห่งปี 2566 พบว่า ธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร ติด 1 ใน 3 ประเภทธุรกิจที่ได้รับความนิยมที่มีจำนวนการจัดตั้งและเติบโตสูงสุดในปี 2566 มีการขยายตัวร้อยละ 32.75 จากปีก่อนหน้า โดยมีปัจจัยสนับสนุน เช่น การฟื้นตัวของการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ

ตลอดจนมาตรการส่งเสริมต่างๆ ของภาครัฐ เป็นต้น และปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 15 ก.พ.2567) มีธุรกิจร้านอาหารของไทยที่จดทะเบียนนิติบุคคล จำนวน 23,320 ราย ทุนจดทะเบียนรวมกว่า 1.4 แสนล้านบาท

 

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!