หมวดหมู่: พาณิชย์

เสื้อสีเหลือง


กรมการค้าภายใน ตรวจการจำหน่ายเสื้อสีเหลือง พบปิดป้ายชัดเจน ราคา 150-250 บาท

กรมการค้าภายในตรวจตลาดการจำหน่ายเสื้อสีเหลือง ที่ท่าน้ำนนท์ และตลาดโบ๊เบ๊ พบส่วนใหญ่จำหน่ายตัวละ 150-250 บาท ขึ้นกับขนาด คุณภาพ และการตัดเย็บ ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือปิดป้ายแสดงราคา แนะประชาชนเปรียบเทียบราคา ตรวจสอบคุณภาพก่อนซื้อ ส่วนร้านค้าต้องปิดป้ายราคาให้ชัดเจน หากไม่ทำมีโทษ  

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมได้นำกำลังเจ้าหน้าที่สายตรวจ ลงพื้นที่บริเวณตลาดท่าน้ำนนท์ และบริเวณตลาดโบ๊เบ๊ เพื่อสำรวจการจำหน่ายเสื้อเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์ และเสื้อเหลืองทั่วไป พบว่า ส่วนใหญ่จำหน่ายราคาตัวละ 150-250 บาท ขึ้นอยู่กับขนาด คุณภาพของเนื้อผ้า รูปแบบการตัดเย็บ และผู้ประกอบการได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด มีการแสดงราคาจำหน่ายสินค้าให้ผู้บริโภคได้ทราบก่อนการตัดสินใจซื้อ

ขอแนะนำให้ประชาชนเปรียบเทียบราคาและคุณภาพก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า และฝากเตือนผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยเฉพาะการติดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการอย่างเคร่งครัด หากพบว่าผู้ประกอบการรายใดไม่มีการแสดงราคาจำหน่ายสินค้า หรือบริการ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือจำหน่ายสินค้าในราคาสูงโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542”

         ทั้งนี้ ในส่วนของผู้บริโภค หากพบเห็นการจำหน่ายสินค้าหรือบริการที่เป็นการเอาเปรียบ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อสินค้าและบริการสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งหากเจ้าหน้าที่ตรวจพบจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเข้มงวด

         ก่อนหน้านี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 13 ก.พ.2567 ได้ขอความร่วมมือให้บุคลากรของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์ หรือเสื้อเหลืองทั่วไป แทนการแต่งกายปกติ ทุกวันจันทร์หรือในโอกาสอื่นที่เหมาะสม เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา

ต่อมา นายภูมิธรรม เวชยไชย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการให้ นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจออกตรวจสอบกำกับดูแลผู้ประกอบการที่จำหน่ายเสื้อสีเหลืองดังกล่าว รวมถึงห้างสรรพสินค้าต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ

พร้อมทั้งขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้มีการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าอย่างชัดเจน และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมทั้งได้สั่งการให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มงวดด้วย

 

Click Donate Support Web

SME 720x100 66

  Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

kasat 720x100วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100ais 720x100sme 720x100ธกส 720x100

PTG 720x100

ใจฟู720x100px

gen 720x100

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!