หมวดหมู่: พาณิชย์

T Toon Script


กรมทรัพย์สินทางปัญญา เดินหน้าเชิงรุกเปิดเวทีประกวดบทการ์ตูนออนไลน์ (T-Toon Script Contest 2024) พร้อมดันเป็น Soft Power ไทยสู่สายตานานาชาติ

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับ KP Comics Studios และ Kakao Webtoon Thailand ผู้ผลิตและให้บริการแพลตฟอร์มการ์ตูนออนไลน์ (Webtoon) ยักษ์ใหญ่ จัดกิจกรรมสุดสร้างสรรค์ ประกวดบทการ์ตูนออนไลน์ T-Toon Script Contest 2024 บทจะเขียนก็ได้เขียน’ เฟ้นหานักเขียนบทการ์ตูนออนไลน์ไทยรุ่นใหม่ เสริมศักยภาพการเขียนเรื่องให้น่าสนใจ มีเอกลักษณ์น่าติดตาม พร้อมต่อยอดให้เป็นเว็บตูนเรื่องดัง ก่อนผลักดันเป็น Soft Power ใหม่ของไทยในเวทีโลก

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า “กรมทรัพย์สินทางปัญญาให้ความสำคัญด้านการส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเฉพาะผลงานสร้างสรรค์ ที่ผสมผสาน Soft Power ไทยเข้ากับกระแสเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ เช่น เว็บตูน

      ซึ่งเป็นการ์ตูนช่องเรื่องยาวสำหรับเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต ที่ผู้อ่านสามารถเพลิดเพลินกับการ์ตูนที่มีความหลากหลาย สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนรุ่นใหม่ จนได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งในและต่างประเทศ โดยในประเทศไทยมีผู้อ่านเว็บตูนมากกว่าเดือนละ 3 ล้านคน และมีนักเขียนและนักวาดชาวไทยที่ได้รับความนิยมจำนวนมาก”

     นายวุฒิไกรฯ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า “โครงการนี้มุ่งเน้นให้นักเขียนบทเว็บตูนชาวไทยได้แสดง ความสามารถในการสร้างสรรค์และพัฒนาศักยภาพในการเขียนบท เพื่อให้ได้บทที่ดี ลึกซึ้ง มีชั้นเชิง และดึงดูดใจ ผู้อ่าน อันเป็นส่วนสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการ์ตูนแต่ละเรื่อง

      โดยจะมอบความรู้ที่จำเป็นให้กับผู้เขียนบทการ์ตูนเพื่อนำไปปรับใช้กับการ์ตูนของตนในการประกวด รวมถึงสามารถนำบทไปต่อยอด ทำเป็นเว็บตูนได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้บทที่ชนะการประกวด จะถูกจัดทำเป็นตัวอย่างเว็บตูนขนาดสั้น เพื่อเผยแพร่ทั้งในไทยและในประเทศที่เป็นตลาดหลักของเว็บตูน เช่น เกาหลี รวมทั้งผู้ชนะจะได้เดินทาง ไปศึกษาดูงานการผลิตเว็บตูนระดับโลก ณ บริษัทผู้ผลิตเว็บตูนชั้นนำในประเทศเกาหลีด้วย”

      “กรมทรัพย์สินทางปัญญาเชื่อมั่นว่า โครงการนี้จะผลักดันเว็บตูนไทยให้เป็น Soft Power รูปแบบใหม่ที่ทันสมัยและสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคทั้งในไทยและต่างประเทศมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นช่องทางการเสริมสร้างและบ่มเพาะความสามารถด้านการ์ตูนของผู้สร้างสรรค์รุ่นใหม่ของไทย ให้เป็นที่ยอมรับในระดับระหว่างประเทศ พร้อมทั้งสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของประเทศในภาพรวม

      จึงขอเชิญชวนผู้มีความสามารถในการเขียนบทการ์ตูนออนไลน์ที่ต้องการพัฒนาตนเองให้ก้าวไปสู่การเป็นนักเขียนบท การ์ตูนที่มีศักยภาพ และต้องการโอกาสการมีเว็บตูนเป็นของตนเอง สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป ผ่านทางเว็บไซต์และ Facebook กรมทรัพย์สินทางปัญญา และ Facebook KP Comics Studios”

 

Click Donate Support Web  

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100sme 720x100AXA 720 x100ธกส 720x100

gen 720x100

AXA 720 x100

TOA 720x100

SME 720x100 66

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!