หมวดหมู่: พาณิชย์

1TEPCoT15


ภูมิธรรม ยินดีผู้จบหลักสูตร TEPCoT รุ่น 15 แนะนำผลงานระดมสมอง ต่อยอดธุรกิจ-ทำงาน

     ภูมิธรรม แสดงความยินดีกับผู้สำเร็จหลักสูตร TEPCoT รุ่นที่ 15 จำนวน 162 คน แนะนำผลงานที่ผ่านการระดมสมองไปใช้ต่อยอดในการทำงานและการทำธุรกิจ เพื่อก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลก และเกิดผลดีต่อประเทศชาติและการค้าของไทย 

   นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยในการเป็นประธานมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (Top Executive Program in Commerce and Trade : TEPCoT) รุ่นที่ 15 ให้กับผู้สำเร็จหลักสูตรจำนวน 162 ราย ว่า ขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน ที่สำเร็จหลักสูตร TEPCoT และขอให้ทุกท่านที่ได้ใช้เวลาแลกเปลี่ยนความคิดพูดคุยกับคนต่างอาชีพ ต่างประสบการณ์ ขอให้นำไปความรู้ไปใช้ประกอบการดำเนินชีวิตและธุรกิจ

      ซึ่งการอบรมครั้งนี้ จะก่อเกิดภูมิปัญญาที่สำคัญและสามารถต่อยอดไปใช้ในการทำงานได้ สามารถเข้าใจโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง มีสิ่งใหม่เกิดขึ้น มีกติกาทางการค้าใหม่ มีระเบียบโลกใหม่ ไม่ว่าท่านจะพอใจหรือไม่ โลกก็จะบังคับให้ชีวิตหรือการงานของท่านเปลี่ยน และเพื่อให้ทันกับการแข่งขันในโลกปัจจุบัน จะต้องเข้าใจและมองไปข้างหน้า เรียนรู้กฎเกณฑ์ กติกา ที่กำลังเกิดขึ้นใหม่ ถ้าเราเข้าใจและปรับตัวได้ทัน ก็จะมีแต้มต่อที่เป็นประโยชน์ได้เปรียบในการแข่งขัน

         “วันนี้ ผมได้รับฟังแผนยุทธศาสตร์ที่น่าสนใจมาก หวังว่าจะมีการเผยแพร่ให้มากขึ้น จะได้เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ก้าวทันยุคสมัย ที่สำคัญ คือ Mindset หรือกรอบความคิด ที่ต้องเข้าใจ รู้ตลาดโลก ซึ่งในตลาดอนาคตผู้บริโภคจะเป็นคนกำหนดตลาด เมื่อมีโอกาสมาเรียน มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มาสร้างผลงานแล้ว ไม่อยากให้ผลงานจบอยู่แค่ที่สถาบันการศึกษา แต่อยากให้เผยแพร่ไปในสังคม โดยเฉพาะผู้ประกอบการได้ศึกษาและต่อยอดไปทำกิจกรรมการค้าได้ จะเป็นผลดีกับประเทศชาติและการค้าไทยมากขึ้น หน่วยงานราชการไทย ก็สามารถนำไปปรับใช้กับโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง เชื่อว่าจะทำให้ประเทศเดินหน้า ขอฝากความหวังทุกอย่างไว้กับพวกท่านทุกคน”

      ทั้งนี้ นายภูมิธรรมได้ยกตัวอย่างว่า กระทรวงพาณิชย์กำลังจะทำการค้าด้านอีคอมเมิร์ซ โดยเชิญอินฟลูเอนเซอร์จากจีน เพราะจีนมีประชากรจำนวนมาก เป็นตลาดใหญ่ที่น่าสนใจ จำนวน 30-50 คน แต่ละคนมีผู้ติดตามจำนวนมาก บางรายมีผู้ติดตามหลักร้อยล้านคน มาขายสินค้า 7 วัน วันละ 10 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 15 นาที ถ้าประสบความสำเร็จ จะได้พิสูจน์ว่าโลกเปลี่ยนแปลงไปแล้วจริงๆ

     นอกจากนี้ นายภูมิธรรม ยังได้รับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการอบรมในหัวข้อ Trawell Thailand Medical and Wellness Ecosystem Corrider เพื่อสร้างกลยุทธ์ให้ไทยมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น สร้าง New S-Curve ใหม่ ให้กับธุรกิจบริการด้านสุขภาพ ปักหมุดให้ไทยเป็นจุดหมาย 5 อันดับแรกของโลก และผู้เข้ารับการอบรม ได้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1.การเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจไทยด้วย CBEC (Cross Border E-Commerce) 2.เกษตร ดีดี for Thailand New Era 3.Trawell Thailand Medical and Wellness Ecosystem Corrider 4.Digitalized SMEs to Boost Competitiveness 5.WASTE TO BEST และ 6.การได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ Land Bridge

      สำหรับ TEPCoT เป็นหลักสูตรที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย และหอการค้าไทย เปิดการอบรมมาตั้งแต่ปี 2550 ถึงปัจจุบัน และมุ่งสร้างวิสัยทัศน์ที่ได้มาจากการบูรณาการองค์ความรู้ แนวคิด ประสบการณ์ทางการค้า การพาณิชย์ด้านต่างๆ โดยผู้ที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 02-697-6861-3

 

Click Donate Support Web 

AXA 720 x100 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kasat 720x100

วิริยะ 720x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100

TU 720x100 66

gen 720x100

CKPower 720x100

TOA 720x100

SME 720x100 66

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!