หมวดหมู่: อุตสาหกรรม

1TORAY


นฤมล ผู้แทนการค้า เผยกลุ่มบริษัท TORAY (โทเร) สนใจขยายการลงทุนอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรี่ในไทยเพิ่มขึ้น

ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้แทนการค้าไทย หารือกับนายมาซาฮิเดะ มัตซึมูระ Vice President บริษัท โทเรอินดัสตรีส์ประเทศญี่ปุ่น และประธานกลุ่มบริษัท TORAY โทเรในประเทศไทย พร้อมกับนายมาซาฮิโร คิมูระ กรรมการผู้จัดการบริษัท Cellulosic Biomass Technology (CBT) ถึงมาตรการส่งเสริมการลงทุนที่เกี่ยวข้องของกลุ่มบริษัทฯ ในประเทศไทย

ผู้แทนการค้า กล่าวว่า TORAY (โทเร) เข้ามาลงทุนในประเทศไทยครั้งแรกในปี พ.ศ. 2506 โดยการตั้งบริษัท ไทยโทเร เท็กซ์ไทล์ มิลลส์ จำกัด (TTTM) ต่อมาในปี พ.ศ. 2562 TTTM ได้ควบรวมกิจการกับบริษัท ลัคกี้เท็คซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) กลายเป็นบริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทเรได้ขยายธุรกิจเพื่อสนับสนุน การผลิตในแนวดิ่งในประเทศไทย ปัจจุบันมีบริษัทในกลุ่มโทเรจำนวน 9 บริษัท (โรงงาน 12 แห่ง) ตั้งอยู่ในประเทศไทย ซึ่งกลุ่มบริษัท Toray เป็นบริษัทญี่ปุ่นรายสำคัญที่มีการลงทุนในไทยอันดับต้น ๆ มีโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ทั้งสิ้น 32 โครงการ

ผู้แทนการค้า เปิดเผยว่า จากการหารือกับนายมาซาฮิเดะ มัตซึมูระ กลุ่มบริษัท TORAY (โทเร) มีความสนใจขยายลงทุนอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรี่ ซึ่งเป็นการแปรรูปชีวมวลด้วยกระบวนการทางกายภาพ เคมี และ/หรือชีวภาพเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพ (Bio-based product) ประเภทต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์เคมีชีวภาพ วัสดุชีวภาพ สารชีวภาพที่ให้คุณสมบัติพิเศษสำหรับนำไปผลิตเป็นอาหารเสริมสุขภาพ เครื่องสำอาง และยา

โดยในปี 2566 ได้ลงทุนเป็นเงินจำนวน 1.2 billion yen ในบริษัท CBT ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ปีนี้ตั้งเป้าเพิ่มกำลังการผลิตอีก 10 เท่า จึงกำลังพิจารณาวางแผนลงทุนเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ กลุ่มบริษัท TORAY (โทเร) ยังมีความสนใจและพิจารณาเพิ่มกำลังการผลิตอีกเป็นจำนวนมากในผลิตภัณฑ์พลาสติกวิศวกรรม (Engineering Plastics)

ซึ่งเป็นกลุ่มพลาสติกที่ผ่านกรรมวิธีการปรับแต่งโครงสร้างทำให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจุบันตลาดมีความต้องการสูงขึ้น สืบเนื่องจากการขยายการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่มีการนำพลาสติกวิศวกรรมมาขึ้นรูปเป็นส่วนประกอบต่างๆ และอาจจะลงทุนเพิ่มในเรื่องการติดตั้งแผง โซล่าเซลล์ในสายการผลิตเดิม

รัฐบาลภายใต้การนำของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญต่ออุตสาหกรรมสีเขียว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สู่สังคมคาร์บอนต่ำ พร้อมสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินกิจการอุตสาหกรรมสีเขียว ผ่านมาตรการต่างๆ ของรัฐบาล ซึ่งการดำเนินกิจการของกลุ่มบริษัท TORAY (โทเร) ในประเทศไทย ถือเป็นการตอบโจทย์การส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียวของรัฐบาล”ผู้แทนการค้าไทย ย้ำ

 

Click Donate Support Web 

AXA 720 x100 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kasat 720x100

วิริยะ 720x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100

TU 720x100 66

gen 720x100

CKPower 720x100

TOA 720x100

SME 720x100 66

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!