หมวดหมู่: แรงงาน

ออสเตรเลีย


รมว.พิพัฒน์ เปิดตลาดแรงงานใหม่ในออสเตรเลีย เตรียมส่งออกแรงงานภาคการเกษตร พบนักธุรกิจ นำร่องสวนมะม่วง กว่า 2,500 เอเคอร์

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เดินทางไปยังออสเตรเลียรุกเปิดตลาดใหม่แรงงานไทยภาคเกษตร พบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฯ ผู้นำทางการเมือง นักธุรกิจ และผู้ประกอบการ พร้อมคณะ นายสิรภพ ดวงสอดศรี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน นายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน และคณะ

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ในปี 2567 นี้ กระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางานมีแผนที่จะส่งเสริมและขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ โดยการเปิดตลาดและจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศ 100,000 อัตรา

โดยในการมาเยือนครั้งนี้ ผมตั้งใจมาขยายโอกาสให้กับแรงงานไทยในออสเตรเลีย ซึ่งขณะนี้เป็นเวลาที่เหมาะสม เพราะรัฐบาลออสเตรเลียอยู่ในระหว่างการทบทวนนโยบายด้านการโยกย้ายถิ่นฐาน ซึ่งการทบทวนนี้จะเอื้อประโยชน์ให้แก่แรงงานไทยสามารถเข้ามาทำงานในตำแหน่งที่ออสเตรเลียขาดแคลน ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดี โดยผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของแรงงานทักษะฝีมือไทย โดยเฉพาะแรงงานภาคการเกษตร และมีความต้องการแรงงานไทยเป็นจำนวนมาก

การเดินทางเยือนออสเตรเลียในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายเป็นอย่างดี รวมถึงนักธุรกิจเจ้าของสวนมะม่วงในเมืองดาร์วิน 2,500 เอเคอร์ ซึ่งพร้อมที่จะรับแรงงานภาคการเกษตรตามฤดูกาลของไทย โดยเชื่อว่าจะสามารถดูแล คุ้มครองสวัสดิการ และค่าจ้างแรงงานไทย ให้ถูกต้อง เหมาะสม

และในอนาคตคาดว่าจะสามารถจัดส่งแรงงานไทยเข้าไปทำงานได้ในระยะยาว อย่างไรก็ดีไทยและออสเตรเลียมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดอยู่แล้ว ซึ่งทั้งสองประเทศมีแนวคิดเหมือนกันในการคุ้มครองแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานที่มีความเสี่ยงในการเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน”นายพิพัฒน์ กล่าว

ทั้งนี้ กรมการจัดหางาน จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบเพิ่มเติมอีกครั้ง หากมีการเปิดรับสมัครแรงงานไทยไปทำงานที่ออสเตรเลีย โดยสามารถติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.doe.go.th

 

Click Donate Support Web

SME 720x100 66

  Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

kasat 720x100วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100ais 720x100sme 720x100ธกส 720x100

PTG 720x100

ใจฟู720x100px

gen 720x100

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!