หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

4055 GULF


GULF ประสบความสำเร็จอย่างมากในการเสนอขายหุ้นกู้รวม 20,000 ล้านบาท ผู้ลงทุนให้ความสนใจจองซื้ออย่างล้นหลาม

          เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (กัลฟ์) ได้ออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน มูลค่ารวมทั้งสิ้น 20,000 ล้านบาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน (Institutional Investors) และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth) ในเบื้องต้น บริษัทฯ ได้แสดงความประสงค์จะเสนอขายหุ้นกู้เป็นจำนวน 15,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เนื่องจากหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่เป็นจำนวนมาก โดยแสดงความจำนงในการจองหุ้นกู้ของบริษัทฯ มากถึง 3.10 เท่าของจำนวนที่ประสงค์จะเสนอขาย (Oversubscription) บริษัทฯ จึงได้ใช้สิทธิการเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม (Greenshoe) เป็นจำนวน 5,000 ล้านบาท รวมเป็น 20,000 ล้านบาท

          สำหรับหุ้นกู้ที่กัลฟ์เสนอขายในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 5 ชุด ได้แก่ 1) หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.03% ต่อปี มูลค่า 2,000 ล้านบาท 2) หุ้นกู้อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.35% ต่อปี มูลค่า 4,528 ล้านบาท 3) หุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.37% ต่อปี มูลค่า 6,472 ล้านบาท 4) หุ้นกู้อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.55% ต่อปี มูลค่า 3,000 ล้านบาท และ 5) หุ้นกู้อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.84% ต่อปี มูลค่า 4,000 ล้านบาท โดยเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยคงที่เท่ากับร้อยละ 3.45 และอายุเฉลี่ยหุ้นกู้เท่ากับ 5.87 ปี 

          ทั้งนี้กัลฟ์ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ในระดับ “A+” แนวโน้ม “คงที่” และหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับในระดับ “A” แนวโน้ม “คงที่” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ซึ่งได้เปิดจองซื้อหุ้นกู้ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2567 และได้ออกหุ้นกู้ในวันที่ 1 เมษายน 2567

 

4055 GULF Yupapin

 

          นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ท่ามกลางตลาดการเงินที่ผันผวน แต่กัลฟ์ยังได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดี โดยมียอดจองหุ้นกู้เกินกว่าจำนวนที่ต้องการเสนอขายสูงถึง 3 เท่า ซึ่งมากที่สุดนับตั้งแต่บริษัทเสนอขายหุ้นกู้มา สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งและศักยภาพการเติบโตอย่างต่อเนื่องในกลุ่มธุรกิจของกัลฟ์ ต้องขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจลงทุน และขอบคุณสถาบันการเงินทั้ง 6 แห่งในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ที่ทำให้การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยกัลฟ์มีแผนที่จะนำเงินจากการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ไปใช้ในการชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน และนำไปขยายธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป” 

 

 

4055

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kbank 720x100 66

QIC 720x100

วิริยะ 720x100AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

ais 720x100

iconmotor

gen 720x100

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!