หมวดหมู่: ข่าวสังคม

4056 RP กอศ


ราชาเฟอรรี่ จับมือ กอศ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระบบทวิภาคี ประจำปี 2567 ดึง 16 สถาบันสังกัดอาชีวศึกษาเข้าร่วม พัฒนาคน ป้อนธุรกิจ

          เมื่อวันที่ 30 มี.ค.67 เวลา 10.00 น. ที่ท่าเรือดอนสัก นายพุทธพงศ์ วิมลพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานอำนวยการ และนายอภิชนม์ ชโยภาส รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจ เป็นตัวแทนต้อนรับ ดร.วิทวัต ปัญจมะวัต รองเลขาธิการ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) พร้อมด้วย ดร. บัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดร. กุลิสรา สุวรรณ ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี และคณะผู้บริหารสถานศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษา 16 แห่ง ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระบบทวิภาคี ประจำปี 2567 ร่วมกับบริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ เพื่อผลิตนักศึกษาที่มีความรู้ความชำนาญด้านช่างฝีมือ ช่างเทคนิค และนักเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

          สำหรับสถานศึกษาที่ร่วมลงนาม 16 แห่งประกอบด้วย 1.วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 2.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 3.วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี 4.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 5.วิทยาลัยการอาชีพไชยา 6.วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ 7.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี 8.วิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย 9.วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ 10.วิทยาลัยเทคนิคสตูล 12.วิทยาลัยเทคนิคสิชล 13.วิทยาลัยเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 14.วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 15.วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ และ 16.โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 (ดอนสักผดุงวิทย์)

 

 

4056

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

CKPower 720x100

TOA 720x100

Banner GPF720x100 PX

EXIM One 720x90 C J

QIC 720x100

kbank 720x100 66

วิริยะ 720x100

MTL 720x100

AXA 720 x100

gen 720x100

hino2021

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!