หมวดหมู่: กลต.

4059 SEC Check First


แอปพลิเคชัน ‘SEC Check First’ สามารถเข้าใช้งานผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน ‘ทางรัฐ’ ได้แล้ววันนี้ เพื่อให้เช็กก่อนเชื่อไม่ตกเป็นเหยื่อการหลอกลงทุน

          สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เชื่อมแอปพลิเคชัน “SEC Check First” กับแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” หรือระบบพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชนของ DGA เพื่อให้ประชาชนและผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายชื่อบุคคล ผลิตภัณฑ์ และผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางในตลาดทุนที่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ได้ด้วยตนเอง อำนวยความสะดวกการเข้าถึงข้อมูลเพื่อป้องกันการหลอกลงทุนจากมิจฉาชีพ 

          ก.ล.ต. ร่วมมือ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA ดำเนินการเชื่อมแอปพลิเคชัน SEC Check First ระบบการค้นหารายชื่อผู้ให้บริการในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. รวมถึงการค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน (หลักทรัพย์/สินทรัพย์ดิจิทัล) บนแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” หรือระบบพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน (Citizen Portal) ซึ่งเปรียบเสมือนซูเปอร์แอปภาครัฐที่รวบรวมบริการของภาครัฐไว้ในที่เดียว เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก และปลอดภัยในการค้นหาข้อมูลผ่านแหล่งเดียว โดยปัจจุบันมีบริการของภาครัฐมากกว่า 140 บริการ อำนวยความสะดวกประชาชนให้สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ซึ่ง SEC Check First จะปรากฏบนแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ในหมวดบริการใหม่ และเปิดให้เข้าเช็กได้แล้วนับจากวันนี้เป็นต้นไป

          นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวว่า การเข้าถึงบริการ “SEC Check First” ผ่านแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” จะช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มช่องทางแก่ผู้ลงทุนและประชาชนทั่วไปในการตรวจสอบรายชื่อบุคคล ผลิตภัณฑ์ และผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางในตลาดทุน ซึ่งทำให้การค้นหาข้อมูลทำได้ง่าย และมีช่องทางที่หลากหลายยิ่งขึ้น ถือเป็นหนึ่งในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ปี 2567 – 2569 ที่มุ่งส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ ลดความเหลื่อมล้ำของการเข้าถึงข้อมูล รวมถึงยังช่วยเป็นเครื่องมือในการป้องกันการหลอกลงทุนไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพชักชวนลงทุน 

          นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวว่า DGA ขอขอบคุณทาง ก.ล.ต. เป็นอย่างสูงที่ได้นำแอปพลิเคชัน “SEC Check First” มาร่วมให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายจากการใช้บริการซูเปอร์แอปพลิเคชันทางรัฐถือเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเพื่อให้ใช้บริการดิจิทัลจากภาครัฐได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ในส่วนของแอปพลิเคชันทางรัฐนั้น ปัจจุบันมีบริการภาครัฐกว่า 149 บริการ มียอดดาวน์โหลดสะสมกว่า 959,702 ครั้ง และมีปริมาณการใช้สะสมกว่า 13,736,823 ครั้ง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567) ตัวอย่างบริการยอดนิยมในเดือนที่ผ่านมา ได้แก่ บริการเช็กข้อมูลทะเบียนรถและใบขับขี่ เช็กเครดิตบูโรแบบสรุป จ่ายค่าใบสั่งจราจร เช็กเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และข้อมูลทะเบียนราษฎร์ หากท่านสนใจใช้บริการเพียงพิมพ์ค้นหาคำว่า “ทางรัฐ” สามารถดาวน์โหลดติดมือถือไว้ได้ทันที

          ทั้งนี้ แอปพลิเคชัน SEC Check First https://market.sec.or.th/LicenseCheck/Search เป็นตัวช่วยด้านการลงทุนในตลาดทุน ใช้งานง่ายและสะดวก เพียงค้นหาชื่อบุคคล นิติบุคคล หรือผลิตภัณฑ์ จะทราบผลทันทีว่าบุคคล นิติบุคคล หรือผลิตภัณฑ์นั้นได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. หรือไม่ เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อกลโกงต่างๆ ในการลงทุน โดยที่ผ่านมา SEC Check First ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ สาขา “นวัตกรรมการบริการ” ระดับดี ประจำปี 2565 อีกด้วย ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการหลอกลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส” โทร 1207 กด 22 หรือแจ้งผ่านเว็บไซต์ www.sec.or.th/scamalert

 

 

4059

Click Donate Support Web 

AXA 720 x100

Banner GPF720x100 PX

MTL 720x100

kbank 720x100 66

วิริยะ 720x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

ais 720x100

QIC 720x100

gen 720x100

CKPower 720x100

TOA 720x100

SME 720x100 66

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!