หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET 3


หุ้นถูกชอร์ตเซล 11 เมษายน พ.ศ.2567

 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 เม.ย. 2567

หลักทรัพย์

ปริมาณการขายชอร์ต (หุ้น)

มูลค่าการขายชอร์ต (บาท)

% ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching

AAI

866,800

4,151,738

1.82%

AAV

1,977,500

4,888,498

7.53%

AAV-R

66,700

165,416

0.25%

ACC

70,200

35,355

2.05%

ACE

47,100

66,959

1.07%

ADVANC

460,500

94,844,800

4.90%

ADVANC-R

579,300

119,142,200

6.17%

AEONTS-R

1,500

248,700

0.07%

AH

72,700

1,706,990

5.99%

AH-R

400

9,440

0.03%

AIT

18,700

87,402

1.79%

AKR

49,000

49,000

0.88%

AMATA

273,600

6,584,040

3.44%

AMATA-R

666,300

16,085,090

8.37%

AOT

2,326,200

156,075,500

14.42%

AOT-R

586,900

39,402,025

3.64%

AP

2,696,800

29,688,930

10.07%

AP-R

614,100

6,722,910

2.29%

ASIAN

23,700

169,965

0.81%

ASK

34,600

598,630

5.14%

ASP

33,200

89,640

1.45%

AU

66,200

628,900

5.94%

AUCT

23,100

235,620

2.03%

AUCT-R

11,600

118,320

1.02%

AURA

200

2,780

0.02%

AURA-R

500

6,950

0.06%

AWC

3,834,500

17,414,914

4.24%

AWC-R

9,133,400

41,482,388

10.09%

BA

344,600

5,987,090

8.77%

BA-R

139,400

2,424,600

3.55%

BAM

870,300

8,714,065

5.15%

BAM-R

225,900

2,277,240

1.34%

BANPU

4,211,100

23,732,160

9.13%

BANPU-R

3,598,000

20,296,140

7.80%

BAY

3,200

86,400

0.98%

BBGI

5,900

31,915

0.38%

BBIK

4,700

469,125

2.69%

BBIK-R

3,900

386,750

2.24%

BBL

539,100

76,075,250

7.12%

BBL-R

63,200

8,993,500

0.83%

BCH

354,000

7,352,450

8.34%

BCH-R

170,700

3,543,470

4.02%

BCP

412,000

18,531,300

6.81%

BCP-R

120,700

5,434,900

2.00%

BCPG

209,100

1,474,525

5.51%

BCPG-R

20,700

146,305

0.55%

BDMS

4,617,600

130,447,200

10.25%

BDMS-R

3,229,400

91,230,550

7.17%

BE8

17,700

498,400

1.09%

BEAUTY

584,000

383,852

2.36%

BEC

135,700

696,990

4.20%

BEM

2,430,000

20,047,500

12.49%

BEM-R

1,642,200

13,554,490

8.44%

BGRIM

482,300

13,768,475

4.99%

BGRIM-R

610,500

17,402,975

6.31%

BH

195,700

45,045,300

9.28%

BH-R

121,600

27,950,200

5.77%

BJC

177,300

4,543,975

1.18%

BJC-R

1,200

29,880

0.01%

BLA

66,300

1,226,360

5.09%

BLAND-R

46,400

31,552

1.33%

BPP

73,600

1,089,500

5.62%

BRI

50,100

359,680

1.21%

BTG

69,600

1,600,670

3.31%

BTS

4,873,800

30,000,025

14.30%

BTS-R

5,217,900

32,088,665

15.31%

BYD

134,100

477,396

2.14%

BYD-R

274,600

981,052

4.39%

CBG

235,000

14,987,800

8.83%

CBG-R

148,500

9,473,450

5.58%

CCET

97,300

241,494

1.05%

CCET-R

87,800

219,500

0.95%

CENTEL

201,200

9,140,525

4.62%

CENTEL-R

202,500

9,235,250

4.65%

CHAYO

183,600

914,414

2.18%

CHG

1,540,600

4,489,286

5.70%

CHG-R

1,844,200

5,378,516

6.82%

CK

234,700

5,439,830

5.38%

CK-R

286,700

6,626,830

6.57%

CKP

200,600

841,242

3.69%

CKP-R

391,100

1,631,276

7.20%

COCOCO

13,700

156,180

0.05%

COM7

1,566,100

30,470,090

14.09%

COM7-R

172,600

3,358,120

1.55%

CPALL

2,262,000

127,435,250

5.87%

CPALL-R

1,557,900

88,514,075

4.04%

CPAXT

580,700

18,686,250

8.31%

CPAXT-R

1,218,500

39,264,975

17.44%

CPF

1,249,000

23,263,160

4.49%

CPF-R

122,200

2,272,920

0.44%

CPN

297,700

19,172,050

5.73%

CPN-R

1,107,500

71,410,975

21.33%

CRC

330,600

12,255,275

3.57%

CRC-R

605,500

22,449,600

6.54%

CV

587,000

310,531

1.61%

DCC

101,800

192,714

2.83%

DCC-R

883,900

1,672,876

24.60%

DELTA

694,300

55,623,175

4.81%

DELTA-R

1,583,500

126,806,325

10.97%

DEMCO

3,700

14,582

0.08%

DITTO

24,600

554,330

1.43%

DITTO-R

71,200

1,596,910

4.13%

DMT

46,500

562,650

11.56%

DOHOME

377,100

4,258,950

7.22%

DUSIT

10,100

98,745

4.45%

EA

1,509,100

53,335,400

12.51%

EA-R

594,500

21,220,150

4.93%

EGCO

24,500

2,829,100

3.23%

EGCO-R

53,900

6,254,150

7.11%

EKH

11,400

87,210

1.68%

EPG

61,600

420,560

4.61%

EPG-R

69,500

474,080

5.20%

ERW

1,040,400

5,118,446

9.60%

ERW-R

126,900

621,810

1.17%

ETC

17,800

46,448

3.03%

FORTH

58,500

931,510

2.91%

FORTH-R

1,200

19,170

0.06%

FSMART

9,100

54,395

0.81%

GFPT

83,800

1,030,740

2.77%

GFPT-R

85,400

1,050,300

2.83%

GLOBAL

433,000

7,337,500

4.95%

GLOBAL-R

580,200

9,835,190

6.63%

GPSC

218,700

11,918,950

5.78%

GPSC-R

432,100

23,578,575

11.41%

GREEN

24,700

27,417

0.16%

GULF

443,000

19,467,700

4.78%

GULF-R

1,480,400

65,040,300

15.99%

GUNKUL

1,086,900

3,013,322

5.74%

GUNKUL-R

291,400

810,092

1.54%

HANA

713,500

28,958,075

4.46%

HANA-R

807,000

32,646,275

5.04%

HENG

36,000

63,486

1.00%

HMPRO

1,527,200

16,646,480

5.09%

HMPRO-R

70,300

766,270

0.23%

HTC

16,300

287,480

4.16%

HUMAN

1,100

13,530

0.37%

ICHI

156,500

2,576,650

0.98%

ICHI-R

657,700

10,886,670

4.12%

III

51,600

447,580

11.35%

ILM

8,100

166,170

1.48%

INTUCH

183,800

12,702,150

9.30%

INTUCH-R

254,600

17,597,175

12.89%

IRPC

5,239,900

10,522,771

5.43%

IRPC-R

563,400

1,136,516

0.58%

ITC

144,000

3,033,120

2.66%

ITC-R

146,900

3,096,270

2.72%

ITD-R

48,000

28,304

0.55%

IVL

1,055,000

27,295,550

5.30%

IVL-R

865,000

22,328,100

4.34%

JAS

1,477,000

3,931,098

3.64%

JAS-R

1,782,400

4,742,864

4.39%

JMART

662,400

10,011,650

3.55%

JMART-R

126,000

1,895,010

0.68%

JMT

1,281,100

29,809,270

3.52%

JMT-R

471,400

10,937,520

1.30%

JTS

3,700

207,225

0.46%

JTS-R

1,600

89,200

0.20%

KAMART

40,100

550,590

0.23%

KBANK

994,300

124,587,500

7.82%

KBANK-R

859,300

107,623,050

6.76%

KCE

624,000

25,708,175

5.97%

KCE-R

678,000

27,950,350

6.49%

KCG

32,500

321,870

1.26%

KEX

30,700

146,332

2.52%

KEX-R

200

964

0.02%

KGI

28,200

135,360

1.76%

KKP

75,800

3,984,725

7.26%

KKP-R

10,100

527,725

0.97%

KLINIQ

1,300

50,050

0.15%

KSL

46,900

110,684

2.10%

KSL-R

194,400

458,780

8.70%

KTB

4,206,300

70,505,070

9.24%

KTB-R

10,900

183,310

0.02%

KTC

170,200

7,978,625

6.35%

KTC-R

320,900

14,981,925

11.97%

LANNA

106,700

1,483,130

14.14%

LH

6,116,700

46,903,530

8.17%

LH-R

5,156,900

39,488,910

6.89%

LPN

18,300

65,880

1.22%

LPN-R

300

1,082

0.02%

M

67,700

2,507,050

5.42%

M-R

19,600

725,200

1.57%

MAJOR

99,400

1,444,450

3.51%

MAJOR-R

96,000

1,408,200

3.39%

MASTER

13,400

874,350

0.85%

MASTER-R

77,900

5,122,525

4.94%

MBK

101,000

1,747,130

3.65%

MBK-R

123,300

2,127,070

4.46%

MC

124,800

1,608,140

6.35%

MEB

4,000

130,275

1.07%

MEB-R

16,300

533,400

4.37%

MEGA

65,500

2,720,825

3.43%

MEGA-R

75,900

3,152,675

3.97%

MGC

3,800

20,985

1.97%

MINT

1,112,700

37,240,575

8.28%

MINT-R

1,804,000

60,293,125

13.42%

MTC

1,240,200

57,017,550

15.44%

MTC-R

1,230,300

56,717,950

15.31%

NDX01

2,851

49,322

2.15%

NER

473,600

2,829,190

9.50%

NER-R

127,100

762,600

2.55%

NEX

100,000

1,020,000

3.16%

NEX-R

22,600

230,520

0.71%

NOBLE

25,800

96,492

1.40%

NRF

470,500

2,501,770

4.88%

NRF-R

34,900

186,715

0.36%

NSL

18,200

430,160

0.93%

NYT

25,100

121,484

1.34%

ONEE

310,300

1,510,476

3.40%

OR

617,400

11,472,530

6.82%

OR-R

645,100

11,979,050

7.13%

ORI

320,900

2,362,435

3.25%

ORI-R

285,100

2,083,770

2.89%

OSP

540,000

11,073,530

5.30%

OSP-R

94,900

1,948,230

0.93%

PLANB

358,800

3,109,705

3.57%

PLANB-R

108,800

930,415

1.08%

PM

10,100

81,030

0.60%

PR9

55,700

1,082,740

4.82%

PRM

613,100

4,864,540

3.48%

PRM-R

222,400

1,767,880

1.26%

PSL

168,300

1,347,845

3.92%

PSL-R

146,200

1,169,720

3.41%

PTG

283,200

2,524,180

3.10%

PTG-R

173,100

1,526,525

1.89%

PTL

22,200

223,700

1.08%

PTT

5,307,500

185,937,500

20.61%

PTT-R

667,000

23,341,175

2.59%

PTTEP

568,800

90,541,350

5.36%

PTTEP-R

496,900

79,013,850

4.68%

PTTGC

549,500

22,478,200

6.65%

PTTGC-R

1,686,800

68,857,475

20.42%

QH-R

273,800

618,926

1.17%

RAM

2,000

61,500

2.32%

RATCH

150,200

4,318,250

6.59%

RATCH-R

90,000

2,587,800

3.95%

RBF

176,900

2,066,510

4.84%

RBF-R

21,200

245,810

0.58%

RCL

311,300

5,560,650

3.51%

RCL-R

2,600

46,700

0.03%

ROJNA

195,100

1,501,640

3.25%

RS

326,900

4,231,720

17.76%

RS-R

215,500

2,782,230

11.71%

S

73,600

63,296

1.01%

SABINA

63,500

1,621,600

3.16%

SABINA-R

100

2,550

0.00%

SABUY

1,311,400

3,179,920

0.21%

SABUY-R

212,300

481,324

0.03%

SAK

68,300

352,120

4.28%

SAMART

32,900

219,660

4.57%

SAPPE

500

44,875

0.05%

SAPPE-R

21,300

1,939,250

2.16%

SAT

61,100

1,026,580

7.65%

SAT-R

43,100

724,080

5.40%

SAV

52,000

976,220

2.49%

SAWAD

291,400

12,648,975

6.72%

SAWAD-R

302,400

13,113,100

6.97%

SC

383,900

1,526,730

3.88%

SC-R

90,600

360,116

0.91%

SCB-R

564,100

64,747,400

6.46%

SCC

87,100

22,586,000

4.36%

SCC-R

54,400

14,092,400

2.72%

SCCC

1,600

223,500

2.59%

SCCC-R

3,800

531,050

6.15%

SCGP

809,100

26,147,225

3.99%

SCGP-R

891,000

28,860,550

4.39%

SCN

61,800

60,178

2.92%

SGC

180,700

256,511

0.68%

SGP

9,600

75,305

8.38%

SGP-R

30,900

242,435

26.96%

SHR

500,700

1,348,250

2.33%

SINGER

858,300

8,756,650

2.56%

SIRI

10,960,000

19,580,049

5.08%

SIRI-R

3,483,800

6,219,247

1.61%

SIS

12,600

348,900

1.53%

SIS-R

10,700

296,625

1.30%

SISB

30,200

1,228,475

5.59%

SISB-R

4,700

191,425

0.87%

SJWD

189,400

3,025,300

7.65%

SKY

66,500

1,845,175

6.62%

SKY-R

32,200

892,100

3.20%

SNNP

597,400

10,479,170

21.38%

SNNP-R

97,300

1,702,000

3.48%

SPA

39,500

525,350

3.14%

SPALI

695,100

14,903,950

8.44%

SPALI-R

707,700

15,210,020

8.60%

SPRC

390,200

3,387,150

3.59%

SPRC-R

56,500

490,760

0.52%

SSP

18,400

147,200

2.69%

STA

399,500

7,748,450

4.45%

STA-R

701,400

13,622,040

7.81%

STANLY-R

1,700

350,200

15.04%

STEC

199,800

2,121,930

11.29%

STEC-R

80,800

857,870

4.57%

STGT

173,200

1,581,535

3.09%

STGT-R

16,000

146,200

0.29%

SUPER

290,700

87,210

0.67%

SUSCO

166,400

711,240

3.47%

SUSCO-R

125,300

536,284

2.62%

SYNEX

38,400

472,270

2.50%

TASCO

346,900

5,550,400

5.38%

TASCO-R

95,000

1,519,140

1.47%

TCAP

251,900

12,669,150

14.29%

TCAP-R

137,800

6,924,700

7.82%

TFG

29,400

98,250

2.04%

THANI

667,000

1,534,408

8.66%

THANI-R

929,800

2,136,160

12.07%

THCOM

444,200

6,458,380

3.90%

THCOM-R

155,200

2,250,400

1.36%

THG

9,500

390,775

3.86%

THG-R

51,100

2,098,425

20.78%

TIDLOR

900,400

20,042,520

6.82%

TIDLOR-R

1,634,400

36,285,600

12.37%

TIPH

29,600

910,200

17.20%

TISCO

201,200

20,058,225

8.16%

TISCO-R

542,900

54,118,850

22.03%

TKC

29,300

395,190

3.81%

TKN

499,200

5,175,000

4.39%

TKN-R

1,200

12,360

0.01%

TLI

897,400

8,198,320

10.53%

TOA-R

6,400

152,460

0.17%

TOP

1,458,600

84,728,500

12.10%

TOP-R

311,700

18,031,650

2.59%

TPIPL

171,300

234,501

5.64%

TPIPL-R

210,300

288,107

6.92%

TQM

3,500

91,875

2.65%

TQM-R

8,300

217,025

6.29%

TRP

9,800

136,220

4.98%

TRUE

5,834,300

47,403,705

12.81%

TRUE-R

8,318,700

67,589,110

18.27%

TSE

16,200

18,954

0.39%

TTA

122,100

793,650

4.71%

TTB

14,512,600

26,320,850

8.13%

TTB-R

29,600

53,720

0.02%

TTW

29,400

263,130

2.93%

TTW-R

500

4,475

0.05%

TU

543,900

7,958,760

3.54%

TU-R

1,267,400

18,504,040

8.25%

TVO

56,200

1,104,160

4.01%

TVO-R

74,000

1,455,400

5.29%

UVAN

5,200

44,265

2.20%

VGI

839,100

1,436,348

0.79%

VGI-R

150,000

257,424

0.14%

VIBHA

125,900

263,622

3.01%

WARRIX

14,700

91,875

1.12%

WHA

9,069,000

44,373,930

14.50%

WHA-R

2,979,900

14,566,206

4.76%

WHAUP-R

154,700

625,866

10.32%

XO

21,400

572,450

1.82%

XPG-R

406,000

563,696

0.50%

 

หมายเหตุ

● ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

● ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี

● รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

More Articles

www.set.or.th/th/market/statistics/short-sell

 

 

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kbank 720x100 66

QIC 720x100

วิริยะ 720x100AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

ais 720x100

iconmotor

gen 720x100

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!