หมวดหมู่: กลต.

SEC copy


ก.ล.ต. ประกาศผลการประกวดคลิป ‘รู้ทันมิจ ฉุกคิดก่อนลงทุน’ ประชาชนรวมพลังเตือนภัยหลอกลงทุน

          ก.ล.ต. ประกาศผลผู้ชนะการประกวดคลิปโครงการ “รู้ทันมิจ ฉุกคิดก่อนลงทุน” ที่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นกระบอกเสียงช่วยเตือนภัยหลอกลงทุน ซึ่งมีผลงานที่ส่งเข้าประกวดจำนวน 117 คลิป ผ่านช่องทางออนไลน์ พร้อมย้ำให้ระมัดระวังการชักชวนที่มีลักษณะหลอกลงทุน แจ้งเบาะแสได้ที่ “สายด่วนแจ้งหลอกลงทุน” ของ ก.ล.ต. โทร 1207 กด 22 

          ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จัดโครงการประกวดคลิป “รู้ทันมิจ ฉุกคิดก่อนลงทุน” ซึ่งเปิดให้ประชาชนส่งผลงานเกี่ยวกับภัยหลอกลงทุนในตลาดทุนระหว่างวันที่ 1 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 ผ่านทาง social media เช่น Facebook Instagram YouTube และ TikTok โดยมีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดจำนวน 117 ผลงาน และประกาศผลการตัดสินผู้ได้รับรางวัลที่ 1 – 3 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 ได้แก่ นายอาจณรงค์ ใจสุข นายกฤตยชญ์ แก้วสาทร และนางสาวเยาวภา ดอกรัก ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถรับชมคลิปการประกาศผลผู้ชนะ ได้ที่ได้ทางเฟซบุ๊กเพจ “สำนักงาน กลต.” https://www.facebook.com/sec.or.th/videos/2697000437133331/ หรือค้นหาคลิปที่เข้าร่วมประกวดจาก hashtag #รู้ทันมิจฉุกคิดก่อนลงทุน #จับปลอมหลอกลงทุน 

          นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า “ก.ล.ต. มีความยินดีที่มีผู้ให้ความสนใจและตอบรับกิจกรรมนี้เป็นอย่างดี ซึ่งนับเป็นการรวมพลังช่วยส่งต่อการเตือนภัยหลอกลงทุนขยายออกไปในวงกว้างยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ ขอขอบคุณผู้เข้าประกวดทั้ง 117 ท่านและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มาร่วมตัดสินจาก 5 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนรู้เท่าทันมิจฉาชีพ และทำให้การดำเนินการโครงการ “รู้ทันมิจ ฉุกคิดก่อนลงทุน” สำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ไปได้ด้วยดี”

          ก.ล.ต. ให้ความสำคัญกับการป้องปรามการหลอกลวงลงทุน โดยเปิด “สายด่วนแจ้งหลอกลงทุน” โทร 1207 กด 22 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2566 เพื่อรับแจ้งเบาะแสหลอกลงทุนในตลาดทุนและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนมากยิ่งขึ้น ซึ่งที่ผ่านมา ก.ล.ต. ได้รับการแจ้งเบาะแสจากประชาชนมากกว่า 400 ครั้ง/เดือน และ ก.ล.ต.ได้ประสานงานตรงกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มที่มิจฉาชีพใช้เป็นช่องทางในการหลอกลวงลงทุน ได้แก่ Facebook Instagram Line และ TikTok ให้ปิดกั้นเนื้อหาที่ได้รับแจ้งเหตุหลอกลวงโดยเร็วที่สุด โดยสามารถปิดกั้นไปแล้วกว่า 90% ของจำนวนบัญชีที่ได้รับแจ้ง

          ทั้งนี้ ก.ล.ต. ขอย้ำให้ประชาชนระมัดระวังหากถูกชักชวนให้ลงทุนซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นการหลอกลวง เช่น เสนอให้ผลตอบแทนสูงเกินจริง การันตีผลตอบแทน ไม่มีความรู้ก็สามารถลงทุนได้ เร่งรัดการตัดสินใจ ให้โอนเงินเข้าบัญชีบุคคลธรรมดา และแอบอ้างผู้บริหาร ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือบริษัทจดทะเบียนบุคคลที่มีชื่อเสียง กูรูการลงทุน เป็นต้น ขอให้ตรวจสอบรายชื่อบริษัทหรือบุคคลที่ชักชวนในแอปพลิเคชัน “SEC Check First” ของ ก.ล.ต. ว่าเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาต หรือเป็นบุคคลที่ได้ขึ้นทะเบียนกับ ก.ล.ต. หรือไม่ นอกจากนี้ ขอให้สอบทานข้อมูลโดยตรงกับบริษัทหรือบุคคลที่ถูกอ้างชื่อและรูปภาพ รวมทั้งไม่โอนเงินเข้าชื่อบัญชีบุคคลธรรมดาโดยเด็ดขาด เพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ

 

 

4454

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C J

MTL 720x100

QIC 720x100

AXA 720 x100aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

SME 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

gen 720x100

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!