หมวดหมู่: ซุบซิบการลงทุน

4464 BEM


BEM จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

          บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM โดยมี นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งที่ประชุมได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท กำหนดจ่ายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 

 

 

4464

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kbank 720x100 66

QIC 720x100

วิริยะ 720x100AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

ais 720x100

iconmotor

gen 720x100

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!