หมวดหมู่: ข่าวสังคม

6686 BBIK


ผู้บริหาร Bluebik คว้ารางวัลสุดยอดผู้นำองค์กรแห่งปี ‘Thailand Top CEO of The Year 2024’

          นายพชร อารยะการกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BBIK บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำผู้ให้บริการด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันครบวงจร คว้ารางวัล Thailand Top CEO of the Year Awards 2024 ในสาขา Rising Star ซึ่งเป็นเวทีที่จัดขึ้นโดยนิตยสาร BUSINESS+ และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือเทียบเท่าที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และโดดเด่นในแต่ละอุตสาหกรรม สะท้อนวิสัยทัศน์ ความเป็นผู้นำ และความสามารถในการบริหารองค์กร ให้เติบโตอย่างยั่งยืนท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ ตลอดจนต่อยอดไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจไทย 

          ทั้งนี้ ภายในงานได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นุรักษ์ มาประณีต เป็นประธานในพิธีและผู้มอบรางวัลรวม 15 รางวัล เป้าหมายเพื่อสร้างแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนาและแข่งขันกัน ทำให้องค์กรธุรกิจของไทยก้าวหน้าทัดเทียมสากล

 

 

6686

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!